Oficial! Cuantum subvenții APIA pe cap animal pentru anul 2024!
Last Updated on 03/01/2024 by Iulian Gavriluta

plata animale 2024Cuantumurile subvențiilor APIA din zootehnie, pentru anul de cerere 2024, sunt trecute în Planul Național Strategic 2023-2027, documentul oficial care stă la baza tuturor plăților din agricultură.

PD-07 - Creșterea nivelului de bunăstare a vacilor de lapte, una dintre noile subvenții APIA, introdusă pentru prima oară anul trecut, denumită eco-schemă.

Cuantum estimat pentru anul de cerere 2024

1. Evitarea mulsului traumatic și bunăstarea ugerului - 70,24 euro/UVM;

2. Sănătatea ongloanelor - 38,46 euro/UVM;

3. Îmbunătațirea zonei de odihnă – 22,13 euro/UVM

BOVINE

Total 70,24 euro/UVM + 38,46 euro/UVM + 22,13 euro/UVM= 130,84 euro/UVM/an.

PD-08 - Măsură pentru bunăstarea tineretului bovin la îngrășat, cea de-a doua eco-schemă din zootehnie, introdusă din acest exercițiu financiar.

Cele 3 tipuri de angajamente de bunăstare disponibile pentru tineretul bovin îngrășat vor fi aplicate printr-o combinație de minim două angajamente, fiind obligatorie aplicarea angajamentului – „creșterea cu cel puțin 15% a spațiului alocat disponibil fiecărui animal”.

Varianta 1:

1. creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal, exploatat în sistemul semintensiv și intensiv în stabulație - 174,04 EURO/UVM

2. asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de odihnă a animalelor - 18,22 euro/UVM

Total = 174,04 euro/UVM+ 18,22 euro/UVM= 192,26 euro/UVM

Varianta 2:

1. creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal, exploatat în sistemul semintensiv și intensiv în stabulație - 174,04 EURO/UVM

3. asigurarea unor rații furajere optimizate pentru creșterea bunăstării și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră – 55,53 euro/UVM

Total: 174,04 euro/UVM + 55,53 euro/UVM= 229,57Euro/UVM

Varianta 3:

1. creșterea cu cel puțin 15% a spațiului disponibil alocat fiecărui animal, exploatat în sistemul semintensiv și intensiv în stabulație - 174,04 EURO/UVM

2. asigurarea condițiilor de confort sporite în zona de odihnă a animalelor - 18,22 euro/UVM

3. asigurarea unor rații furajere optimizate pentru creșterea bunăstării și reducerea emisiilor de gaze cu

efect de seră – 55,53 euro/UVM

TOTAl: 174,04 euro/UVM+ 18,22 euro/UVM+55,53 euro/UVM = 247,79 euro/UVM

colaj-plata-animale_b

PD-21 - Sprijin cuplat pentru venit - vaci de lapte

Cuantum unitar planificat pentru 2024 - 342,06 euro/animal mai mare decât pentru 2023 când cuantumul unitar planificat a fost de 338 euro/cap animal

Cuantum minim - 296,12 euro/animal

Cuantum maxim - 440,10 euro/animal

PD-22 - Sprijin cuplat pentru venit-carne vită

Cuantum unitar planificat pentru anul 2024 - 282,35 euro/cap animal, mai mare decât în 2023, când a fost 279 euro/cap animal

Cuantum minim 190,82 euro/cap animal

Cuantum maxim 383,80 euro/cap animal

PD-23 - Sprijin cuplat pentru venit – bivolițe de lapte

Cuantum unitar planificat pentru 2024 - 171,24 euro/cap animal, în 2023 a fost 169,19 euro/cap animal

Cuantum minim - 160 euro/cap animal

Cuantum maxim - 270,06 euro/cap animal

PD-24 - Sprijin cuplat pentru venit – ovine/caprine

Cuantum unitar planificat pentru 2024 - 20,24 euro/cap animal

Cuantum minim - 12,54 euro/cap animal

Cuantum maxim - 24 euro/cap animal

PD-25 - Sprijin cuplat pentru venit pentru viermii de mătase

Cuantum unitar planificat - 0,17 euro/cap de vierme de mătase

PD-26 - Sprijin cuplat pentru venit-Porumb pentru siloz. O subvenție APIA de care vor beneficia crescătorii pentru prima oară în acest an.

Cuantum unitar planificat - 230 euro/ha

Cuantum minim - 195,22 euro/ha

Cuantum maxim - 298,90 euro/ha

Oficial! Din ianuarie 2024, crescătorii iau 230 euro/ha de la APIA!

PD-27 - Creșterea nivelului de bunăstarea a bovinelor prin pășunat extensiv pe pajiști în condiții optime de sustenabilitate. De această subvenție APIA beneficiază crescătorii de animale începând cu acest an, 2024, anul trecut, în 2023, nu era prevăzută în Planul Național Strategic.

Cuantum estimat pentru acest an 100 euro/UVM

Informații obținute de Agroinfo din Planul Național Strategic 2023-2027.

Din 2024, noua subvenție APIA de 100 euro/vacă!

 

SURSE: APIA, MADR, Agroinfo