LIVE – Consilierii locali sunt convocati in Sedinta ordinara a CLM Buzau. Se revoca HCLM 120 privind verificarile fizice ale politistilor locali si se propune un nou proiect privind restrictionarea accesului auto in Crang (FOTO-VIDEO)
Last Updated on 28/09/2018 by Iulian Gavriluta

CLM BuzauPrin Dispoziţia nr. 927 din 21 septembrie 2018, primarul municipiului Buzău a convocat Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru vineri, 28 septembrie 2018, ora 11.00, şedinţă care va avea loc în sediul situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etajul I, Sala Stan Săraru (sala 24).

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 31/2018 privind aprobarea Programului proiectelor, manifestărilor si activităţilor culturale, ştiinţifice şi artistice dedicate aniversării Centenarului României, în anul 2018;

2.- proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării Consiliului Local al Municipiului Buzău cu Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România - Filiala Buzău în vederea finanţării şi realizării în comun a proiectului de interes public local "Un centenar, o bibliotecă: 125 ani de bibliotecă publică la Buzău";

3.- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului municipiului Buzău pe anul 2018;

4.- proiectul de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 120 din 18 mai 2018 pentru aprobarea Normelor, baremelor şi probelor sportive pentru verificarea aptitudinilor fizice şi psihologice ale personalului Poliţiei Locale Buzău precum şi ale candidaţilor care participă la concursuri pentru ocuparea funcţiilor vacante de poliţişti locali, cu modificările aduse prin HCL nr. 185/27.07.2018;

5.- proiectul de hotărâre privind aprobarea unor Acte de autoritate în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul UAT, Municipiul Buzău;

6.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare “Lucrări de intervenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 3A Hasdeu, 3B Hasdeu şi Integral 1 din Municipiul Buzău” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7REGIUNI - Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1- Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A-Clădiri rezidenţiale;

7.- proiectul de hotărâre privind aprobarea Cererii de Finanţare “Lucrări de intenţie în vederea creşterii performanţei energetice a blocurilor de locuinţe 19A, 198, 19F, 196 din Municipiul Buzău” şi a cheltuielilor aferente acesteia, în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de evaluare şi selecţie, finanţată în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, apelul de proiecte POR/2017/3/3.1lAl2/7 REGIUNI, Axa prioritară: 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon. Prioritate de investiţii: 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor Operaţiunea A- Clădiri rezidenţiale;

8.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii „Bâsca” din municipiul Buzău în denumirile deţinute anterior si anume strada „Bâsca Mare”, strada „Bâsca Mică” şi Aleea „Bâsca”;

9.- proiectul de hotărâre pentru restricţionarea accesului autovehiculelor în Parcul Crâng din municipiul Buzău;

10.- proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă, precum şi a prestaţiilor financiare excepţionale;

11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii dreptului de uz si servitute cu titlu gratuit asupra unui teren proprietate publică a municipiului Buzău, în favoarea Societăţii de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord S.A. - Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Buzău;

12.- proiectul de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale;

13.- proiectul de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unei locuinţe din fondurile statului, aflată în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind redistribuirea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale din municipiul Buzău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Buzău;

15.- proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare de destinaţie a unui imobil situat în incinta Liceului Henri Coandă din municipiul Buzău, strada Horticolei, nr. 50;

16.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea rapoartelor de evaluare a unor terenuri aflate în proprietatea privată a municipiului Buzău;

17.- alte probleme ale activităţii curente.

Sursa - primariabuzau.ro

Ecaterina STROESCU

 CLM Buzau septembrie 2018