Transparency International vine la Consiliul Judetean Buzau. Vezi aici de ce
Last Updated on 27/09/2018 by Iulian Gavriluta

Tranparency international coruptiePotrivit unei informari oficiale, vineri, 28 septembrie, de la ora 12:00, la sediul Consiliului Judeţean Buzău, bld. Nicolae Bălcescu, nr 48, sala “D. Filipescu”are loc lansare oficială a proiectului “Parteneriat pentru etică şi integritate în Consiliul Judeţean Buzău” - Cod SIPOCA: 428/SMIS 118396.

 

În cadrul proiectului vor fi prezentate informaţii despre proiect, precum: scop, obiective specifice, rezultate aşteptate, data de începere, perioada de implementare, valoarea totală proiect defalcată pe surse de finanţare, inclusiv informaţii despre implementarea principiilor orizontale în cadrul proiectului. In tematicile abordate în cadrul acestei conferinbe vor fi incluse, în mod obligatoriu, cumulativ, minimum urmatoarele module: Dezvoltare durabilă - o secţiune cu privire la importanţa protecţiei mediului şi dezvoltării durabile, problemele de mediu şi tema schimbarilor climatice; Egalitatea de şanse şi nediscriminarea şi egalitatea de gen - o secţiune de promovare a egalităţii de şanse între femei şi barbaţi, a egalităţii de sanse pentru toţi, fara discriminare în funcţie de gen, rasă, origine etnică, religie, handicap, vârsta, etc.

I.G.