CONCURS pentru functia de INSPECTOR SEF la IJJ BUZAU
Last Updated on 25/09/2018 by Iulian Gavriluta

IJJ BuzauÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, ale Ordinului M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române scoate la concurs, în vederea încadrării cu personal militar recrutat din sursă internă, care îndeplineşte condiţiile legale, funcţia vacantă de inspector şef al inspectoratului de jandarmi judeţean II la Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău, prevăzută la poziţia 1 din statul de organizare al unităţii.

 

 

Pentru a putea participa la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

 • să aibă gradul militar minim căpitan;
 • să fi absolvit studii universitare de licenţă - ciclul I Bologna sau studii universitare de lungă durată cu licenţă, în unul din domeniile cuprinse în ramura de ştiinţă: ştiinţe juridice / ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică;
 • să fi absolvit studii universitare de master - ciclul ll Bologna de studii universitare cu diplomă de master sau studii universitare de lungă durată în specializarea studiilor necesare exercitării atribuţiilor funcţiei sau în management;
 • să aibă cultură generală, cunoştinţe generale în domeniul psihosociologiei muncii şi organizaţiilor şi de operare pe calculator;
 • să aibă autorizaţie de acces la informaţiile clasificate, nivelul „strict secret”. Candidaţii care nu deţin autorizaţie de acces la informaţii clasificate sau deţin niveluri inferioare celui menţionat, pot participa la concurs, iar în situaţia în care vor fi declaraţi „Admis”, va fi declanşată procedura de validare. Neacordarea accesului la documente clasificate de nivelul solicitat, atrage eliberarea din funcţie de drept;
 • să cunoască o limbă de circulaţie internaţională, citit-bine, scris-bine, vorbit-bine;
 • să aibă cel puţin 10 ani vechime în muncă, dintre care cel puţin 10 ani vechime în structurile Ministerului Afacerilor Interne;
 • să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 • să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale M.A.I.;
 • să fie declarat „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică pentru ocuparea funcţiei de conducere;
 • să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau să nu fie pus la dispoziţie în condiţiile art. 17, alin. (2) din Anexa nr. 7 la Ordinul M.A.I. nr. 177 / 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne (trimis în judecată sau judecat de către instanţele judecătoreşti în stare de libertate pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuţiilor funcţiei în care este încadrat);
 • să fi obţinut calificativul de cel puţin „foarte bun” la ultimele două aprecieri anuale de serviciu;

Conform art. 22 alin. (2) lit. d) din Anexa 3 la Ordinul M.A.I. nr. 177 din 16 noiembrie 2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, fişa postului scos la concurs poate fi consultată de către candidaţi, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia informaţiilor clasificate.

Redactia NEWS Buzau ureaza SUCCES actualului Sef de Stat Major al IJJ Buzau, Lt. Col. Virgil CUERU, care de peste un an de zile asigura in foarte bune conditii interimatul functiei de Inspector Sef.

Susa - jandarmeriaromana.ro

A.M.