Saptamana aceasta avem Sedinta Ordinara la CJ Buzau. Vezi aici care sunt Proiectele aflate pe ordinea de zi
Last Updated on 24/09/2018 by Iulian Gavriluta

CJ Buzau mai 2018DISPOZITIE Nr. 240, privind convocarea Consiliului judeţean în şedinţă ordinară. Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, In temeiul art.94 alin.(1) şi art.106 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

 

DISPUNE

Art.1. Se convoacă Consiliul Judeţean Buzău în şedinţă ordinară, VINERI, 28 SEPTEMBRIE 2018, ORA 10°°. Şedinţa va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala „Dimitrie Filipescu" cu următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND:

1. Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al Judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2017 - formă actualizată 6;

2. Aprobarea modificării bugetului proiectului „Restaurarea, conservarea şi modernizarea imobilului situat în municipiul Buzău, B-dul Nicolae Bălcescu nr. 40, în vederea înfiinţării Centrului muzeal I.C. Brătianu";

3. Trecerea din domeniul public al Judeţului Buzău în domeniul privat al Judeţului Buzău a unor corpuri de clădire situate în municipiul Buzău, strada Bistriţei, nr. 45;

4. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău în anul 2019;

5. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău în anul 2019;

6. Aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Directiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău în anul 2019;

7. Aprobarea unor modificări în organigrama si statul de functii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

8. Aprobarea unor modificări în statul de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău;

9. Aprobarea unor colaborări între Consiliul Judeţean Buzău şi Divizia 2 Infanterie „Getica”;

10. Aprobarea colaborării Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău cu Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Buzău, Spitalul Judeţean de Urgenţă Buzău, Spitalul Municipal Rm. Sărat şi Spitalul Orăşenesc Nehoiu în campania de informare, consilier şi suport pentru prevenirea abandonului şi diminuarea riscului abandonului copiilor în unităţi sanitare, adresată unor categorii de beneficiari din judeţul Buzău;

11. Aprobarea completării Hotărârii Consiliului Judeţean Buzău nr. 112/2014 privind aprobarea asumării de către Consiliul Judeţean Buzău a acordării Marelui Premiu al Concursului Naţional de Creaţie Literară „Vasile Voiculescu";

12. Aprobarea participării unei delegaţii a Consiliului Judeţean Buzău într-o vizită de lucru în Spania, în perioada 17-20 octombrie 2018;

13. Stabilirea unor măsuri la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;

14. Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău;

15. Acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Buzău” unor personalităţi si susţinători ai culturii buzoiene;

n. INFORMARI, INTERPELARI

Informare privind derularea Acordului de colaborare între Consiliul Judeţean Buzău, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Buzău şi Fundaţia „SERA ROMANIA".

Art.2. Secretarul Judeţului Buzău va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii.

I.G.