Copiii cu Cerinte Educationale Speciale (CES) au anumite drepturi. Cum pot fi obtinute de către reprezentanţii legali?
Last Updated on 24/09/2018 by Iulian Gavriluta

DizabilitateCopiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale (CES) din familii, înscrişi în învăţământul de masă sau special, au o serie de drepturi. Este vorba de acordarea unor sume de bani pentru hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, rechizite. În conformitate cu prevederile articolului 129, aliniat 7 din Legea nr.

 

272/2004 republicată şi articolul 51, aliniat 2 din Legea nr. 1/2011, copiii şi tinerii cu CES au dreptul la:

– alocaţie de hrana în cuantum de 12 lei/zi, pentru copii cu vârsta între 0-3 ani, şi 16,6 lei/zi pentru copii şi tineri cu vârsta între 3-26 ani;

– îmbrăcăminte

– încălţăminte

– materiale igienico-sanitare

– rechizite/manuale

– transport

– materiale cultural-sportive, pentru care statul acordă: 366 lei/an pentru copiii cu vârste între 0-3 ani inclusiv; 498 lei/an pentru copiii cu vârste între 3-7 ani inclusiv; 611 lei/an pentru copiii cu vârste între 7-14 ani inclusiv; 754 lei/an pentru adolescenţi cu vârste între 14-18 ani inclusiv şi 844 lei/an pentru tineri cu vârste cuprinse între 18-26 ani inclusiv.

Pentru obţinerea acestor drepturi, părinţii sau reprezentanţii legali trebuie să depună o cerere în acest sens la instituţia de învăţământ la care este înscris copilul/ tânărul cu cerinţe educaţionale speciale, la care se vor anexă: certificatul de încadrare în grad de handicap; certificatul de orientare şcolară; declaraţie pe propria răspundere. Potrivit informării de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, cererea trebuie completată în două exemplare (sau xeroxată), astfel încât cea pe care va fi trecut numărul de înregistrare să rămână solicitantului. „Foarte important: nu vă lăsaţi induşi în eroare de prevederile articolului 1 din HG nr. 904/2014 unde se face referire doar la copii aflaţi în sistemul de protecţie socială. La finalul actului normativ există o prevedere suplimentară: «Se aplică şi copiilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv celor şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de domiciliu, în conformitate cu prevederile art. 51 aliniat (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare» şi «Se aplică şi copiilor din creşe şi alte unităţi de educaţie timpurie»”, se precizează în materialul pus la dispoziţie de reprezentanţi ai CJRAE. Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă beneficiază de suport educaţional prin cadre didactice de sprijin şi itinerante, de la caz la caz. Organizarea serviciilor de sprijin educaţional se face de către CJRAE şi se reglementează prin metodologii specifice elaborate de Ministerul Educaţiei. „Copiii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special sau de masă, inclusiv cei şcolarizaţi în alt judeţ decât cel de la domiciliu, beneficiază de asistenţă socială constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi încălţămintei în cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţia copilului, precum şi de găzduire gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul DGASPC-urilor judeţene”, prevede Legea educaţiei naţionale. De asemenea, potrivit actului normativ amintit, pentru copiii, elevii şi tinerii care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilităţi sunt nedeplasabili, se organizează şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată.

Sursa: portalinvatamant.ro

A.M.