ADMITEREA IN LICEU – Care sunt cele mai importante modificari pentru admiterea in invatamantul liceal 2019-2020?

Evaluare examene repartizare liceuCalendarul admiterii la liceu pentru anul școlar 2019 – 2020 a fost recent publicat în Monitorul Oficial și conține toate detaliile admiterii în învățământul liceal. Pe lângă termenele admiterii, calendarul cuprinde și modul de calcul al mediei de admitere, care n-a suferit modificări față de cel folosit în anii trecuți.

 

În schimb, media care se va folosi la admiterea în colegiile naționale militare va avea un nou mod de calcul, diferit de cel folosit la admiterea în liceu. Calendarul admiterii în liceu se găsește în Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4.829/2018 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2018-2019, recent publicat în Monitorul Oficial. După cum stabilește actul normativ, admiterea în învățământul liceal nu suferă modificări față de anii trecuți, în schimb, admiterea în colegiile naționale militare se va face diferit de anii trecuți.

Media de admitere, pe baza căreia se va face înscrierea la liceu, se va calcula în același mod ca și până acum, respectiv după următoarea formulă: MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN, unde MA este media de admitere, ABS este media generală de absolvire a claselor V-VIII, iar EN este media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a.

Pe de altă parte, pentru admiterea, în anul școlar 2019-2020, în colegiile naționale militare, media finală se va calcula după următoarea formulă: MFA = 0,3 x MA + 0,7 x NT, unde MFA este media finală de admitere, MA este media calculată după formula folosită la calculul mediei pentru admiterea la liceu, iar NT reprezintă nota la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor la limba și literatura română și matematică. Conform calendarului admiterii la liceu 2019-2020, repartizarea computerizată a elevilor absolvenți ai clasei a VIII-a se va face într-o singură etapă, ca și până acum, iar candidații nedistribuiți vor fi repartizați pe locurile rămase libere, în perioada de rezolvarea a situațiilor speciale. Astfel, potrivit calendarului, în perioada 20 mai – 7 iunie 2019 vor avea loc ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare. Apoi, în zilele de 13 și 14 mai 2019 se vor putea face înscrierile atât pentru probele de aptitudini, cât și pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Desfășurarea tuturor acestor probe va avea loc în intervalul 15 – 17 mai 2019. După desfășurarea acestor probe, în perioada 3 – 7 iulie 2019, absolvenții clasei a VIII-a vor putea, asistați de către diriginții lor, să completeze opțiunile în fișele de înscriere. Totodată, se va face și introducerea informațiilor din fișele de înscriere în baza de date computerizată.

Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2019 – 2020 va avea loc în data de 12 iulie 2019, iar repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară se va face în perioada 31 iulie – 1 august 2019. “La înscrierea în unități de învățământ liceal a candidaților declarați admiși în urma repartizării computerizate, cartea de identitate (dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe”, stabilește Ordinul MEN nr. 4.829/2018.

Sursa: avocatnet.ro

A.M.