Polițiștii vor primi despagubiri și în afara programului de lucru. Ce sume are în vedere Ministerul Afacerilor Interne
Last Updated on 16/09/2018 by Iulian Gavriluta

Politia RomanaMinisterul Afacerilor Interne modifică HG nr. 1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor, prin completarea articolelor referitoare la condițiile de acordare a despăgubirilor. Astfel, se adaugă și situațiile în care polițiștii au de suferit în exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara programului de lucru. Ministerul Afacerilor Interne modifică HG nr.

 

1083/2008 privind asigurarea despăgubirilor de viaţă, sănătate şi bunuri ale poliţiştilor, prin completarea articolelor referitoare la condițiile de acordare a despăgubirilor. Astfel, se adaugă și situațiile în care polițiștii au de suferit în exercitarea atribuțiilor de serviciu în afara programului de lucru. În referatul de aprobare al proiectului de hotărâre se argumentează că, potrivit dispozițiilor în vigoare, serviciul polițienesc are un “caracter permanent și obligatoriu”, astfel că oamenii legii care și-au exercitat atribuțiile de serviciu, indiferent că se află în timpul ori în afara programului de lucru, trebuie să primească despăgubiri, în funcție de pagubele suferite. De asemenea, proiectul redefinește noțiunea de “despăgubiri” ca fiind ”cheltuielile realizate la unități sanitare publice din țară sau unități sanitare din străinătate”, acestea din urmă nefiind incluse în actele normative actuale. În plus, ministrul de interne va fi abilitat să aprobe acordarea de despăgubiri, prin ordin, în cazuri individuale.

La articolul 3 se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:

“(2) Despăgubirile pentru riscurile prevăzute la alin. (1) se acordă indiferent de momentul la care polițistul şi-a exercitat atribuţiile de serviciu, respectiv în timpul ori în afara programului de lucru.”

Alineatul (1) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(1) Despăgubirile acordate în situaţia producerii riscului prevăzut la art. 3 lit. a) acoperă toate cheltuielile legate de:

a)asistenţă medicală profilactică, curativă și recuperatorie efectuată în unităţi sanitare publice din țară;

b)cazare și masă pe perioada spitalizării în unitatea sanitară publică din țară în care se acordă asistenţa medicală profilactică, curativă și recuperatorie;

c)medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, tehnologii și dispozitive asistive din ţară sau străinătate;

d)transport dus-întors până la/de la unitatea sanitară publică din țară în care se acordă asistenţa medicală profilactică, curativă și recuperatorie, atât pentru poliţistul rănit, cât şi pentru un însoţitor al acestuia clarificarea aplicării în sensul menținerii în mod expres (și firesc) a aplicabilității despăgubirilor reprezentând contravaloarea cheltuielilor legate de asigurarea tratamentului medical, în situaţia polițiștilor invalizi, respectiv a poliţiștilor răniți, care au fost clasați inapt pentru serviciul poliţienesc și care au fost încadrați într-un grad de invaliditate de către comisiile de expertiză medico-militare, ca urmare a rănirii.”

De asemenea, proiectul conține sumele acordate ca despăgubiri în situațiile susmenționate. Alineatul (2) al articolului 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) În situaţia producerii unuia dintre riscurile prevăzute la art. 3 lit. b) – d), poliţistului invalid i se acordă următoarele despăgubiri:

a)10.000 euro, echivalent în lei la data plăţii – pentru invaliditate de gradul I;

b)8.000 euro, echivalent în lei la data plăţii – pentru invaliditate de gradul al II-lea;

c)6.000 euro, echivalent în lei la data plăţii – pentru invaliditate de gradul al III-lea.

d)sume de bani care acoperă toate cheltuielile legate de situațiile prevăzute la alin.(1) lit.a) – d) efectuate începând cu data încetării raporturilor de serviciu ca urmare a clasării ca inapt și încadrării în grad de invaliditate.”

După perioada de timp alocată dezbaterii publice, în acest interval primindu-se sugestii și opinii pe adresa Ministerului Afacerilor Interne, proiectul de hotărâre va fi înaintat Guvernului, pentru adoptare.

Sursa: legestart.ro

A.M.