ITM Buzau IN CONTROL! Agentiile de turism luate cu asalt de inspectori

ITM BuzauInspectoratul Teritorial de Muncă Buzău a efectuat acţiuni de control în perioada 05-07.09.2018 în domeniul relaţiilor de muncă la agenţii de turism din judeţul Buzău în cadrul Campaniei Naţionale declanşată de Inspecţia Muncii.

 

 

Rezultatele sunt următoarele:

11 controale

2 angajatori sancţionaţi

2 sancţiuni contravenţionale aplicate, respectiv 2 amenzi in cuantum de 40000 lei

12 măsuri dispuse pentru remedierea neconformităţilor constatate

Sancţiunile au fost aplicate în temeiul art.260 (1) lit.e din Codul Muncii,republicat,cu modificări şi completări ulterioare, agenţilor economici care au primit la muncă persoane fără încheierea în formă scrisă a unui contract individual de muncă anterior începerii activităţii

Deficienţele cele mai frecvent constatate au fost:

-primirea la muncă a unei persoane fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă anterior începerii activităţii;

-lipsă la locul de muncă controlat a evidenţei orelor de muncă, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru;

-lipsă nominalizare prin decizie scrisă a persoanei care completează şi transmite datele în registrul general de evidenşa salariaţilor;

-erori a datelor transmise în REVISAL;

-dosare de personal incomplete.

Angajatorii vor informa în scris Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău cu privire la modul în care au fost remediate deficienţele constatate în procesele verbale de control.

Sursa - Comunicat de presa ITM Buzau

Ecaterina STROESCU