Un deputat PSD se consultă cu cetățenii în privința unei propuneri legislative.
Last Updated on 10/09/2018 by Iulian Gavriluta

sebiParlamentarul social democrat buzoian Sebastian Radu dorește să propună modificarea legii 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante. „Întâlnim adeseori situația în care furnizori de bunuri sau servicii stabilesc prin contract termene de plată și emit facturi purtătoare de T.V.A.. În urma acestora implicit apare obligația de a declara și plati T.V.A., apoi debitorii nu achită debitele (contravaloarea facturilor) în termenul stabilit prin contract.

Acest fapt generează în lanț imposibilitatea respectării termenelor de plată a obligațiilor fiscale sau contractuale de către furnizori. Astfel, în multe cazuri furnizorii ajung în situația de a avea restanțe la plata taxelor către bugetul de stat. Prin propunerea legislativă pe care doresc să o fac se asigură stabilirea termenelor și plata într-un timp rezonabil a sumelor de plată aferente T.V.A. de către debitori către cei care au emis facturile. În acest mod se reglementeză o mai bună relaționare a tuturor factorilor implicați în relațiile comerciale dintre profesionişti şi între aceştia şi autorităţi contractante.”-Sebastian Radu

În acest sens, deputatul face un apel la antreprenori pentru a afla opinia acestora în privința oportunității modificărilor propuse și îi îndeamnă să completeze un chestionar online.

„Prin intermediul paginii mele de pe Facebook îi rog pe toți cei interesați de subiect, indiferent că sunt actuali sau viitori antreprenori sau doar persoane interesate de mediul de afaceri să completeze un chestionar. Fac acest lucru deoarece consider că cele mai bune legi sunt cele elaborate în urma consultării cu toate părțile implicate, în special cu cei asupra cărora va produce preponderent efecte. De data aceasta am ales ca mijloc de consultare acest chestionar online promovat pe profilul meu pentru că este un proiect care privește toți antreprenorii, iar acesta este un mijloc de comunicare prin care se poate ajunge și la cei din Buzău, dar și la cei din Oradea, Suceava sau București. Sper că vor fi cât mai mulți cei care vor răspunde și astfel vom avea conturată o opinie clară în privința proiectului și sunt sigur că și multe sugestii foarte bune venite din partea acestora.”-Sebastian Radu

Biroul de presă al deputatului

Nicolaie-Sebastian-Valentin Radu

Circumscripția electorală nr. 10, Buzău