ULTIMA ORA – Pesta Porcina Africana confirmata in localitatea Zamfiresti, comuna Galbenu – Braila (limita cu judetul Buzau)

PPAInca un focar cu Pesta Porcina Africana a fost confirmat de DSVSA, in localitatea Zamfiresti, comuna Galbenu, judetul Braila (limita cu judetul Buzau). În zona de supraveghere a focarului sunt incluse și localități din jud. Buzău, respectiv; Robeasca cu satul Moșești, Ghergheasa, Bălăceanu și Amara sat din comuna Balta Alba.

 

DSVSA Buzău a notificat Centru Local de Combatere a Bolilor, Unitățile administrativ teritoriale și Circumscripțiile Sanitare Veterinare teritoriale cu privire la măsurile ce sunt aplicate în zona de supraveghere a focarelor de pestă porcină africană dintre care amintim ;

– recensământul al tuturor exploatațiilor porcine;

– circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor, sunt interzise, cu excepția aprobării de către autoritățile competente. Această interdicție nu se aplică la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire, nici la porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de supraveghere și se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă în vederea unei sacrificări imediate;

– camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, tulbureala etc.) sunt curățate, dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate și tratate cât mai repede după contaminare. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat;

– toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată declarați autorității competente, care procedează la investigațiile corespunzătoare în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;

– porcii nu pot părăsi exploatația în care sunt ținuți în cursul a cel puțin 30 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare și de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatației infectate. După 30 de zile, DSVSA Buzau poate autoriza ieșirea porcilor din exploatația respectivă pentru a fi direct transportați:

spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere în vederea unei sacrificări imediate;

spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor transformate sub control oficial sau

în împrejurări excepționale, spre alte unități situate în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere. Statele membre care recurg la această dispoziție informează de îndată Comisia în cadrul Comitetului permanent veterinar.

Orice persoană care intră sau iese din exploatațiile porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.

În cazul în care interdicțiile sunt menținute mai mult de 40 de zile din cauza apariției unor noi focare ale bolii și atunci când, în ceea ce privește adăpostirea porcilor, apar probleme privind bunăstarea animalelor sau probleme de altă natură, autoritatea competentă poate, la cererea justificată a proprietarului, să autorizeze ieșirea porcilor dintr-o exploatație situată în interiorul zonei de supraveghere, pentru a fi direct transportați:

(a) spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere, în vederea unei sacrificări imediate;

(b) spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor transformate sub control oficial sau

(c) în împrejurări excepționale, spre alte unități situate în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere. Statele membre care recurg la această dispoziție informează de îndată Comisia în cadrul Comitetului permanent veterinar.

– Aplicarea măsurilor în zona de supraveghere se menține cel puțin până când:

(a) operațiunile de curățare, de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatațiilor infectate sunt terminate;

(b) porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și în laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezență a virusului pestei porcine africane.

Examenele prevăzute la litera (b) nu se pot practica înainte de trecerea a 40 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare, de dezinfecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatațiilor infectate.

Facem precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social și economic.

I.G.