ITM Buzau FACE RAVAGII in controale! Firmele prinse cu nereguli au primit SANCTIUNI USTURATOARE

Controale ITM 2În luna august 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Buzău, în baza prevederilor art. 19 din Legea nr.108/1999 - pentru înfiinţarea şi organizarea INSPECTIEI MUNCII, republicată, şi a H.G. nr. 488/2017 - cu modificarile şi completarile ulterioare, a efectuat acţiuni de control având ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul relaţiilor de muncă, după cum urmează:

  • 99 controale la agenţi economici din Judeţul Buzău;
  • au fost sancţionaţi 18 angajatori şi s-au aplicat 27 sancţiuni contravenţionale ( 5 amenzi contraventionale în cuantum de 168.000 lei şi 22 avertismente);
  • s-au dispus 274 măsuri cu termene precise de realizare pentru remedierea neconformităţilor constatate de inspectorii de muncă.

Munca nedeclarată - au fost identificati 14 agenţi economici care nu au incheiat contracte individuale de munca conform art. 15“1 din Codul Muncii sau nu au transmis raporturile de muncă în registrul general de evidenţa salariaţilor cel tarziu în ziua anterioară începerii activităţii pentru un număr de 34 de persoane contrar prevederilor art. 16(2) din Codul Muncii republicat şi ale art.4(1) lit.a din H.G. nr. 905/2017 (fapta este considerată munca nedeclarată conform art. 15“1 lit b din Codul Muncii-republicat). Tinând cont de circumstanţele personale ale angajatorilor conform art. 21 (3) din O.G. nr. 2/2001 aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002, inspectorii de muncă au aplicat 3 amenzi contraventionale in cuantum de 165.000 lei si 11 AVERTISMENTE (întrucât angajatorul a prezentat dovada executării raporturilor de muncă, respectiv prestarea muncii şi plata salariului). S-au dispus măsuri obligatorii de încheiere a contractelor individuale de munca si transmitere a raporturilor de munca în registrul general de evidenţa salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

Alte sancţiuni - pentru nerespectarea timpului de muncă si de'odihnă, precum şi a altor neconformităţi constatate în domeniul relaţiilor de muncă, au fost dispuse măsuri obligatorii şi s-au aplicat sancţiuni contravenţionale conf. C.G. nr. 2/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.180/2002.

Ecaterina STROESCU