Atenţie angajatori – Legea internshipului, în vigoare!
Last Updated on 04/09/2018 by Iulian Gavriluta

InternshipInspectoratul Teritorial de Muncă Buzău, aduce la cunoştinţa angajatorilor că a intrat în vigoare Legea nr. 176 din 2018 privind internshipul, care le permite firmelor şi instituţiilor publice să încheie contracte de internship cu tineri care au împlinit vârsta de 16 ani, activitatea unui intern fiind de cel mult 30 de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore pe zi.

 

In situaţia internilor cu vârsta de peste 18 ani, în perioada de internship, tânărul intern va trebui să-şi îndeplinească îndatoririle scrise în contract, putând să lucreze maximum 40 de ore pe săptămână, nefiind permisă efectuarea de ore suplimentare. Dacă vor lucra cu interni fără să încheie înainte contracte de internship, în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii programului de internship, legea prevede amenzi de până la 20.000 de lei pentru firmele sau autorităţile care au încălcat această obligaţie. Cuantumul indemnizaţiei datorate internului este egal cu cel puţin 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată şi se acordă proporţional cu numărul de ore de activitate desfăşurată. Contractul de internship nu va putea fi organizat pentru mai mult 720 de ore pe o perioadă de şase luni consecutive, iar cei care nu vor respecta acest principiu vor putea fi sancţionaţi contravenţional cu sume cuprinse între 4.000 şi 6.000 de lei. “Firmele sau instituţiile au obligaţia de a ţine evidenţa timpului în care internul îşi desfăşoară activitatea specifică din cadrul programului de internship, precum şi obligaţia de a prezenta această situaţie inspectorilor de muncă ori de câte ori este solicitat acest lucru. Acestora le revine, totodată, obligaţia să asigure pe parcursul desfăşurării programului de internship condiţiile de securitate şi sănătate în muncă prevăzute în Legea nr. 319/2006, cu modificările ulterioare precum şi să pună la dispoziţia organelor de control contractul de internship, fişa de internship, precum şi documentele de evidenţă a activităţii prestate de intern, inclusiv dovada acordării indemnizaţiei pentru internship”, a precizat Gheorghe Constantin Gabriel, inspector sef ITM Buzau

I.G.