REPARI CASA, PLATESTI MAI MULT! Din 16 august 2018 au fost MAJORATE TARIFELE avizelor de specialitate necesare pentru renovarea anumitor cladiri
Last Updated on 26/08/2018 by Iulian Gavriluta

Renovare cladiri istorice Cuza Voda BuzauDin 16 august 2018 au fost modificate tarifele avizelor de specialitate necesare pentru renovarea imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate. Mai exact, cuantumul noului tarif unic face ca renovarea clădirilor istorice să fie mai scumpă pentru locuințe și mai ieftină pentru locațiile în care se desfășoară activități economice. Măsura este reglementată prin Ordinul nr.

 

2515/2018 privind stabilirea cuantumului tarifelor pentru emiterea avizelor de specialitate necesare pentru intervențiile asupra imobilelor aflate în zonele de protecție a monumentelor istorice și în zonele construite protejate. Actul normativ a abrogat Ordinul nr. 2664/2010, care stabilea tarife diferenţiate:

*1 leu/m2 suprafață desfășurată pentru clădiri cu destinația de locuință, sănătate, învățământ sau cultură, conform legii, inclusiv pentru anexele gospodărești, cu excepția acelor anexe care sunt folosite pentru activități economice

*5 lei/m2 suprafață desfășurată pentru clădiri și/sau anexe gospodărești în care se desfășoară activități economice.

Din această lună, a fost introdus tariful unic de 3 lei/m2 suprafaţă desfăşurată, pentru toate categoriile de lucrări de intervenţii, indiferent de beneficiar, finalitatea sau destinaţia imobilului, tarif care nu poate depăşi 15.000 lei.

Modificarea a fost justificată de iniţiatori prin faptul că “în practică, s-au constatat dificultăți în aplicarea O.M.C.P.N. nr. 2664/2010 deoarece, unele imobile pot fi încadrate atât în prevederile de la lit. a), cât și în cele de la lit. b) ale articolului 1”. Suprafețele care vor sta la baza calculului tarifelor sunt cele precizate în documentația prezentată spre avizare, iar dacă aceste suprafețe nu sunt clar precizate, la solicitarea avizului de specialitate, se vor cere completările necesare. Veniturile obținute din aceste noi tarife se gestionează în regim extrabugetar de către instituția care le percepe, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 387/2003 privind înființarea pe lângă Ministerul Culturii și Cultelor, direcțiile pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național județene, respectiv a municipiului București, și Administrația Fondului Cultural Național a unor activități finanțate integral din venituri proprii.

SURSA: legestart.ro

A.M.