Sedinta Ordinara a CJ Buzau joi 30 august a.c. Vezi aici care sunt Proiectele aflate pe ordinea de zi
Last Updated on 24/08/2018 by Iulian Gavriluta

CJ Buzau mai 2018Prin Dispoziția nr.205 din 21 august 2018, Consiliul județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 30 august 2018, ora 9:00.

PROIECTE DE HOTĂRÂRE PRIVIND:

Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017, cu modificările și completările ulterioare – formă actualizată 5;

 

Rectificarea a VI–a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018;

Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Centrului Școlar de Educație Incluzivă Rm. Sărat;

Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

Aprobarea trecerii din domeniul public al județului Buzău în domeniul public al Statului Român a terenului în suprafață de 4000 mp. situat în municipiul Buzău, Bd. Gării, nr. 8, în scopul construirii sediului Judecătoriei Buzău;

Actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri imobile din Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Buzău;

Completarea punctului XI din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Buzău nr. 281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Judeţean Buzău şi al instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean – forma actualizată;

Aprobarea modificării nivelului unei funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Buzău;

Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău;

Aprobarea modificării nivelului unor posturi vacante de medici din statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău;

Aprobarea unui parteneriat între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Școlar al Județului Buzău pentru derularea proiectului „Calitate în învățământul tehnologic din Județul Buzău”;

Aprobarea participării unei delegații a Consiliului Județean Buzău în Republica Moldova la Festivalul Internațional „Generația Centenar” 14-16 septembrie 2018;

Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca și coorganizator al Campaniei „Cântecele Unirii Românilor” promovată de Fundația Pro Civitas;

Aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii speciale elevilor din judeţul Buzău care au obţinut rezultate deosebite la olimpiadele şcolare naţionale şi internaţionale, precum şi profesorilor coordonatori;

Aprobarea promovării de către Unitatea Administrativ – Teritorială Județul Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău a proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău”- formă actualizată;

Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție „Modernizare DJ 203K, km. 38+000 – 75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Judeţul Buzău” și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției-forma actualizată;

Atribuirea licenței de traseu pentru efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzău-Săpoca și retur operatorului de transport rutier SC VOICILĂ & G SRL;

Aprobarea repartizării profitului realizat în exercițiul financiar 2017 la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău;

II.RAPOARTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI

Raport semestrial privind activitatea de soluționare a perițiilor ianuarie – iunie 2018.