Știați că un primar poate fi demis prin referendum? Despre un drept al cetăţenilor din România
Last Updated on 18/08/2018 by Iulian Gavriluta

demitere primar referendum stiati caConform Legii administrației publice, 25% dintre cetățenii cu drept de vot pot cere Prefectului organizarea unui referendum pentru demiterea primarului, atunci când acesta încalcă interesele comunității sau nu își exercită corespunzător îndatoririle care îi revin.

 

Cetățenii comunei pot solicitata organizarea unui referendum pentru demiterea primarului , în situatia in care acesta a încălcat legea , nu a respectat promisiunile din campania electorală și are o conduită nedemnă față de comunitate. Şi ONG-urile pot solicitata instanței organizarea referendumului. Oamenii trebuie   să înţeleagă, că primarul trebuie să acționeze pentru a rezolva problemele oamenilor și pentru a acționa în interesul lor, iar atunci când primarul încalcă aceste obligații, cetățenii au posibilitatea legală de a-l demite. Este un drept democratic.

Textul legii :

Potrivit art. 70 din Legea nr. 215/2001 mandatul unui primar încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia. Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei, oraşului sau municipiului, pentru următoarele motive:   nesocotirea de către primar a intereselor generale ale colectivităţii locale , neexercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.

Observaţie:

Organizarea referendumului local trebuie să fie solicitată, în scris, de cel puţin 25% dintre locuitorii cu drept de vot. Acest procent trebuie să fie realizat în fiecare dintre localităţile componente ale comunei, oraşului sau municipiului. Cererea va cuprinde motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului

Adrian Constantin