Cel mai activ parlamentar buzoian – Senatorul Dorin Badulescu aduce precizari importante la Legea Locuintelor Sociale!

Senator Dorin BadulescuAsa cum spuneam si acum cateva saptamani (LINK), cel mai activ parlamentar buzoian – senatorul Dorin Badulescu a initiat (alaturi de alti colegi) o “Propunere legislativă pentru modificarea art.47 din Legea locuinţei nr.114/1996”. Iata parcursul aceste “Propuneri” si ce contine ea:

 

19-06-2018Înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b332

26-06-2018trimis pentru aviz la Consiliul Economic şi Social

26-06-2018trimis pentru aviz la Consiliul Legislativ (termen: 26.07.2018)

26-06-2018trimis pentru punct de vedere la Guvern

11-07-2018primire aviz de la Consiliul Economic şi Social - cu nr. 3778/11.07.2018 (negativ)

26-07-2018primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr. 753/26.07.2018 (favorabil).

Ce zice Legea locuintei

Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996 Legea locuinţei, republicată în Monitorul Oficial al

Romaniei nr. 393/31 decembrie 1997, se completează după cum urmează:

1. La art. 47 se modifică şi se completează după cum urmează:

Art. 47.

1) Locuinţele sociale nu pot fi vândute.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), locuinţele sociale pot fi vândute chiriasilor

care deţin locuinţa în baza contractului de închiriere, la cererea acestora, după trecerea

unei durate de 1 an de la încheierea contractului de închiriere.

(3) Cererea de cumpărare este aprobată de autoritatea publică locală în termen de 10 zile

calendaristice, iar contractul de vânzare-cumpărare se încheie în termen de 10 zile

calendaristice de la data aprobării cererii de cumpărare, în caz contrar Chiriaşul având

dreptul la despăgubiri materiale.

(4) Preţul de Vânzare al locuinţei nu poate depăşi 30% din limita minimă a preţului

prevăzut de Institutul Naţional de Statistică (INS) la data vânzării-cumpărării.

(5) Preţul de vânzare se achită în rate egale neproducătoare de dobânzi, în termen de

maximum 30 de ani, prin plata efectuată la caseria sau în contul Trezoreriei unităţii

administrativ teritoriale, fără intermediul vreunei instituţii de creditare bancară.

Cumpărătorul poate să achite preţul mai repede decât durata stabilită.

(6) Ratele lunare neproducătoare de dobânzi nu pot depăşi 10% din venitul net realizat pe

membru de familie, de titularul contractului de vânzare-cumpărare şi de familia acestuia

avut la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare, cu excepţia în care

cumpărătorul consmite altfel.

(7) În cazul în care o unitate administrativ-teritorială închiriază o locuinţă socială care se

află pe teritoriul altei unităţi administrativ-teritoriale iar Chiriaşul îşi schimbă domiciliul

la noua locuinţă socială, el va avea dreptul la prelungirea contractului de către unitatea

administrativ-teritorială deţinătoarea locuinţei sociale chiar dacă nu mai are domiciliul pe

raza sa teritorială.

(8) Dreptul de cumpărare a locuinţei sociale îl are şi Chiriaşul aflat în situaţia prevăzută la

alin. (7).

(9) Funcţionarii publici vor cumpăra locuinţa socială la preţ de Vânzare. 20% din limita

minimă a preţului INS.

(10) Titularii contractelor de închiriere a locuinţelor sociale încheiate înainte de intrarea

în vigoare a prezentei legi, pot depune cererea de cumpărare la data intrării în vigoare a

prezentei legi sau ulterior acesteia daca de la data încheierii contractului de închiriere a

trecut cel puţin 1 an de zile.

(1 1) De la data cumpărării nu se va înstrăina timp de 10 ani.

I.G.