LIVE – UPDATE 3687 lei brut pe luna pentru fiecare membru CA. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) la Compania de Apa Buzau (FOTO-VIDEO)
Last Updated on 06/08/2018 by Iulian Gavriluta

AGA CAB BZAstazi, luni, 6 august 2018, incepand cu ora 12.00 este convocata Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) la Compania de Apa Buzau. Pe ordinea de zi se afla urmatoarele puncte in dezbatere si aprobare꞉

 

 

1. Aprobarea numirii administratorilor societatii pentru un mandat de 4 ani꞉

ZOITA MANUELA CLAUDIA

BOGDAN ION

SALCUTAN ALEXANDRU LUCIAN

SAVULESCU MARIANA SIMONA

HINTA PETRUS

2. Aprobarea contractului de mandat ce va fi incheiat cu administratorii.

3. Aprobarea componentei fixe a remuneratiei administratorilor.

4. Aprobarea bilantului contabil si a situatiilor financiare pe anul 2017.

5. Aprobarea alocarii profitului net pe anul 2017 la fondul IDD prevazut in OUG 198/2005

6. Aprobarea raportului de activitate privind exercitiul financiar pe anul 2017.

7. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor.

8. Aprobarea raportului financiar de audit extern pe anul 2017, intocmit de auditorul statutar BDO Audit SRL.

9. Prezentarea raportului intocmit de Comitetul de nominalizare si remunerare privind remuneratiile acordate administratorilor si directorului in anul 2017.

10. Imputernicirea doamnei Stan Raluca Georgiana - Sef Serviciu Juridic si Executari silite sa efectueze toate demersurile necesare inregistrarii hotararii la Registrul Comertului.

E.S.

UPDATE - Fiecare administrator al societatii va primi suma fixa de 3687 lei brut pe luna.

AGOA Buzau august 2018

 

AGOA august 2018

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JhsfPTdrKyw&feature=youtu.be