Anul scolar 2018-2019 aduce schimbări importante în învăţământ. Cum se vor desfășura competițiile și olimpiadele

Examene evaluari eleviÎncepând cu anul şcolar 2018-2019, competiţiile şcolare se vor desfăşura pe baza unei noi metodologii-cadru. Printre noutăţi se numără acordarea unui număr de locuri suplimentare pentru etapa naţională a olimpiadelor naţionale, la toate disciplinele, posibilitatea de transfer a locurilor suplimentare neocupate la un alt an de studiu, stabilirea unui punctaj minim pentru a participa la etapa naţională a olimpiadei, precum şi dublarea alocărilor financiare pentru elevii şi profesorii prezenţi la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, de la 50 de lei de persoană pe zi la 100 de lei de persoană pe zi pentru serviciile de masă şi cazare.

 

Competiţiile şcolare se vor desfăşura pe baza unei noi metodologii-cadru, începând cu anul şcolar 2018-2019, printre noutăţi fiind acordarea unui număr de locuri suplimentare pentru etapa naţională a olimpiadelor naţionale, la toate disciplinele, posibilitatea de transfer a locurilor suplimentare neocupate la un alt an de studiu, stabilirea unui punctaj minim pentru a participa la etapa naţională a olimpiadei, precum şi dublarea alocărilor financiare pentru elevii şi profesorii prezenţi la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, de la 50 de lei de persoană pe zi la 100 de lei de persoană pe zi pentru serviciile de masă şi cazare. De asemenea, se stabileşte că, de regulă, etapa naţională a olimpiadelor se desfăşoară în universităţile de stat din România, pentru ca olimpicii să ia contact cu facilităţile de nivel european oferite de către universităţile româneşti, anunţă Ministerul Educaţiei. Alt element care face diferenţa în comparaţie cu reglementările precedente este reprezentat de dublarea alocărilor financiare pentru elevii şi profesorii prezenţi la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, de la 50 lei/persoană/zi la 100 lei/persoană/zi pentru serviciile de masă şi cazare. Conform sursei citate, ministrul Educaţiei, Valentin Popa, a aprobat prin ordin noua metodologie-cadru privind organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, iar forma finală a documentului este una substanţial îmbunătăţită, ca urmare a consultării publice organizate. Noua metodologie-cadru prevedeacordarea unui număr sporit de locuri suplimentare pentru etapa naţională a olimpiadelor naţionale, la toate disciplinele, posibilitatea de transfer a locurilor suplimentare neocupate la un an de studiu, la un alt an de studiu, precum şi stabilirea unui punctaj minim pentru a participa la etapa naţională a olimpiadei.De asemenea, se stabileşte că, de regulă, etapa naţională a olimpiadelor se desfăşoară în universităţile de stat din România, pentru ca olimpicii să ia contact cu facilităţile de nivel european oferite de către universităţile româneşti.

Numărul participanţilor la etapa naţională este de 90 elevi/an de studiu pentru olimpiadele de la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, biologie şi 70 elevi/an de studiu la celelalte olimpiade care se organizează în toate judeţele şi sectoarele municipiului Bucureşti. Se califică, la etapa naţională, cei 47 de câştigători ai etapei judeţene – din cele 41 de judeţe şi 6 (şase) sectoare ale municipiului Bucureşti – la care se adaugă 43, respectiv 23 locuri suplimentare/an de studiu, conform ierarhiei din clasamentul naţional. Pentru a se califica la etapa naţională, participanţii trebuie să obţină un punctaj cel puţin egal cu 40% din punctajul maxim posibil de obţinut la etapa judeţeană/ de sector. În cazul în care, la nivelul judeţului/sectorului, nu există participanţi care să întrunească această condiţie, locurile astfel disponibilizate pot fi adăugate locurilor suplimentare. În cazul în care locurile suplimentare nu se ocupă, acestea pot fi transferate la alt an de studiu, în limita unui procent de maximum 50% din locurile suplimentare, fără a se depăşi, la etapa naţională, 110 locuri pentru olimpiadele de la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, respectiv 85 pentru celelalte olimpiade. S-a decis, în acelaşi timp, ca evaluarea lucrărilor elevilor participanţi la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare să aibă loc fie în alt judeţ (judeţul evaluator) decât cel în care a fost susţinută proba (judeţul de origine), fie la Comisia Centrală a Olimpiadei. De asemenea, vor fi dublate sumele pentru elevii şi profesorii prezenţi la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, de la 50 lei/persoană/zi la 100 lei/persoană/zi pentru serviciile de masă şi cazare. Totodată, în premieră, este prevăzută plata cadrelor didactice implicate în organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor, etapa naţională. Aceasta se va face în cuantum identic cu plăţile practicate pentru evaluarea naţională şi examenul naţional de bacalaureat în anul şcolar respectiv, cu excepţia evaluatorilor, ale căror remuneraţii sunt dublate comparativ cu tarifele practicate pentru evaluarea lucrărilor de la EN/examenul de bacalaureat, mai spune Ministerul Educaţiei.

Sursa: a1.ro

A.M.