Cum se vor acorda tichetele de creşă în 2019?
Last Updated on 05/08/2018 by Iulian Gavriluta

TicheteAcordarea tichetelor de creşă în 2019 este reglementată prin Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare. Mai multe detalii pe acest subiect puteţi afla în continuare. Tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația acordate pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.

Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul. Tichetele de creşă se acordă, la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui căruia i-a fost încredințat copilul spre creștere și educare, pe baza livretului de familie. Nu pot beneficia de tichete de creșă asistenții maternali profesioniști sau persoanele la care este găzduit copilul și pentru care s-a instituit măsura plasamentului în regim de urgență, în temeiul Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creșă nu poate depăși suma de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creșă. Valoarea nominală a unui tichet de creșă este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei. Valoarea tichetelor de creșă se cumulează cu alocația de stat pentru copii acordată conform prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cu stimulentul de inserție care se acordă la reluarea activității, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor.

Valabilitate

Fiecare tichet de creșă pe suport hârtie este valabil numai dacă are înscris numărul sub care a fost înseriat de către unitatea emitentă și cuprinde cel puțin următoarele mențiuni:

– numele și adresa emitentului;

– valoarea nominală a tichetului de creșă;

– perioada de valabilitate a utilizării tichetului de creșă;

– spațiu pentru înscrierea numelui, prenumelui și codului numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creșă;

– interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de alte bunuri/servicii decât achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul;

– spațiu destinat înscrierii datei și aplicării ștampilei unității la care tichetul de creșă a fost utilizat.

Fiecare tichet de creșă pe suport electronic este valabil numai dacă mențiunile privind numele și adresa emitentului, perioada de valabilitate şi interdicția de a fi utilizat pentru achiziționarea de alte bunuri/servicii, precum și numele, prenumele și codul numeric personal ale salariatului care este în drept să utilizeze tichetul de creșă sunt înscrise pe tichetul de creșă pe suport electronic sau sunt stocate într-un alt mod în acesta.

Sursa: legestart.ro

A.M.