Se vor respecta? TOATE POSTURILE VACANTE LA STAT trebuie sa respecte anumite reguli. In caz contrar, concursul poate fi anulat

AngajariPosturile vacante la stat vor fi obligatoriu publicate pe site-urile instituţiilor angajatoare, într-o secţiune special creată în acest scop. În caz contrar, concursul pentru ocuparea postului vacant va putea fi anulat, se arată într-un proiect de Hotărâre de Guvern, pus în dezbatere publică.

Guvernul a elaborat un proiect de Hotărâre prin care modifică regulile de mediatizare a concursurilor pentru angajare la stat, stabilite acum prin anexa la HG nu. 286 din 2011, actualizată. Este vorba de proiectul de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale, şi a criteriilor de promovare în funcţii, grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Ce se schimbă

Instituţiile de stat vor fi obligate să aibă pagini de internet dedicate concursurilor organizate pentru ocuparea posturilor vacante, se arată în proiect. Instituţiile vor fi obligate să publice pe aceste pagini anunţurile de angajare disponibile, cu cel puţin 12 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru primă probă a concursului. „Nerespectarea prevederilor cu privire la publicitatea concursului constituie motiv de anulare a concursului pentru ocuparea unui post vacant sau pentru ocuparea unui post temporar vacant. Orice persoană interesată poate sesiza instanţa de contencios administrativ”, se mai arată în proiectul de HG.Iată, concret, cum se schimbă articolul 7 al HG nr. 286 din 2011, care vizează mediatizarea ofertei de muncă disponibilă la stat:

Art. 7:

(1) Autoritatea sau instituţia publică organizatoare are obligaţia să publice, cu cel puţin 12 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru primă probă a concursului pentru ocuparea postului vacant, şi pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunţul privind concursul într-un cotidian de largă circulaţie, la sediul acesteia şi pe pagina de internet a instituţiei, la secţiunea special creată în acest scop.

(6) Nerespectarea prevederilor cu privire la publicitatea concursului constituie motiv de anulare a concursului pentru ocuparea unui post vacant sau pentru ocuparea unui post temporar vacant. Orice persoană interesată poate sesiza instanţa de contencios administrativ. Proiectul de HG menţine prevederea potrivit căreia instituţiile de stat sunt obligate să trimită detaliile importante despre concursurile pentru ocuparea posturilor vacante către portalul posturi.gov.ro, unde vor fi publicate, se mai arată în proiect.

(4) Documentele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de email posturi@gov.ro, în termenele prevăzute la alineatul (1).În prezent, proiectul de HG se află la Consiliul Economic şi Social spre avizare.

Sursa: economica.net

A.M.