Ajutoare pentru plata apei si a canalizarii. Cine si in ce conditii se pot acorda?
Last Updated on 01/08/2018 by Iulian Gavriluta

Apa ploaiePrimăriile vor putea acorda ajutoare pentru plata serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi scuti populaţia de plata colectării, transportului, epurării şi evacuării apei pluviale conform Legii pentru modificarea şi completarea Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.

 

241/2006, promulgată pe 26 iulie de președintele Klaus Iohannis. Legea a fost adoptată pe 4 iulie în Camera Deputaților (forul decizional) și stabilește că în limita bugetelor alocate,unităţile administrativ-teritoriale pot adopta hotărâri sau emite dispoziții pentru acordarea de ajutoare lunare pentru familiile şi persoanele singure care au media veniturilor băneşti net lunare sub salariul minim brut pe ţară garantat la plată pe membru de familie, în vederea plăţii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. Acordarea ajutorului lunar se face prin dispoziţia primarului, la solicitarea scrisă a persoanei singure sau familiei. Pentru familiile şi persoanele singure, ajutoarele lunare acordate acoperă cel puţin 50% din costul de furnizare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare. Actul normativ mai prevede că autorităţile pot scuti populaţia de la plata colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor pluviale, la articolul 31, după alineatul (22) fiind introduse două noi alineate, alineatele (23) şi (24), cu următorul cuprins:

“(23) Costurile generate de colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor pluviale sunt suportate de utilizatorii serviciului.

(24) Prin excepţie de la prevederile alin. (23), autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale pot adopta hotărâri pentru scutirea populaţiei de la plata colectării, transportului, epurării şi evacuării apelor pluviale cu suportarea din bugetul local, în limita disponibilităţilor şi a sumelor alocate cu această destinaţie.”

Sursa: legestart.ro

A.M.