Esti de acord? Incepand de maine sefii te vor putea monitoriza video la serviciu. Vezi aici care sunt conditiile

Monitorizare videoLegea nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului GDPR nr. 679/2016, care stabileşte, printre altele, şi condiţiile în care angajatorii îşi vor putea monitoriza video salariaţii, a fost publicată în Monitorul Oficial.

Actul normativ intră în vigoare marţi, 31 iulie 2018, la cinci zile de la data publicării. Mai exact, la art. 5. din lege (“Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul relațiilor de muncă”) se menţionează că, în cazul în care sunt utilizate sisteme de monitorizare prin mijloace de comunicații electronice și/sau prin mijloace de supraveghere video la locul de muncă, prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaților, în scopul realizării intereselor legitime urmărite de angajator, este permisă numai dacă:

interesele legitime urmărite de angajator sunt temeinic justificate și prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților persoanelor vizate;

angajatorul a realizat informarea prealabilă obligatorie, completă și în mod explicit a angajaților;

angajatorul a consultat sindicatul sau, după caz, reprezentanții angajaților înainte de introducerea sistemelor de monitorizare;

alte forme și modalități mai puțin intruzive pentru atingerea scopului urmărit de angajator nu și-au dovedit anterior eficiența;

durata de stocare a datelor cu caracter personal este proporțională cu scopul prelucrării, dar nu mai mare de 30 de zile, cu excepția situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate.

Contravențiile prevăzute pentru încălcarea acestor norme reprezintă 4% din cifra de afaceri mondială totală anuală corespunzătoare exercițiului financiar anterior.

Sursa: legestart.ro

A.M.