Moment de BILANT la Politia Locala Buzau. Peste 7400 de sanctiuni si mai bine de 1200 000 lei adusi la bugetul local
Last Updated on 27/07/2018 by Iulian Gavriluta

Bilant Politia Locala BuzauPolitistii locali au desfăsurat pe raza municipiului Buzau, în perioada 01.01-01.07.2018, o serie de actiuni, în vederea asigurării unui climat de ordine si liniste publică, respectarea curăteniei pe domeniul public, precum si depistarea conducătorilor de autovehicule care nu manifestă o bună conduită în trafic.

 

În urma activitătilor desfasurate au fost constatate si aplicate 7 436 sanctiuni contraventionale, din care 3 851 avertismente, in valoare de 1 218 245 lei. Faptele contraventionale depistate de politistii locali au constat în tulburarea ordinii si linistii publice, abandonul deseurilor menajere în alte locuri decât cele special amenajate, consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public, fumatul în spatiile publice interzise prin lege, comertul stradal neautorizat, pe raza municipiului Buzau - Bdul. Nicolae Balcescu, str. Spiru Haret, Bdul. 1 Decembrie 1918, Bdul Unirii, Micro 3, Micro 14, Posta si Mihai Viteazul, cart. Simileasca, Piata Centrala “Av. Stan Sararu”, Piata Micro 14, Piata Micro 3, Piata Micro 5, Piata Crang dar si pentru respectarea HCL 326/2017, privind masurile edilitar gospodaresti, administrarea fondului locativ public si privat si alte masuri pentru asigurarea ordinii si curateniei in municipiul Buzau.In perioada de referinta, politistii locali din cadrul Serviciului Ordine si Liniste Publica au aplanat un numar de 31 stari conflictuale. De asemenea, politistii locali au verificat modul de implementare al H.C.L 238/2017, privind utilizarea bazelor sportive ale unitătilor de învătământ preuniversitar administrate de către Consiliul Local al Municipiului Buzau, conform art. 1- Prezenta hotărâre se aplică tuturor unităţilor de învăţământ preuniversitar aflate în administrarea Consiliul Local al Municipiului Buzau si au constat ca un numar de 16 unitati de invatamant nu respecta prevederile legale. Conducerile unitatilor de invatamant au fost atentionate cu privire la respectarea prevederile acestei hotarari. Poliţiştii locali cu atribuţii pe linie rutieră au actionat pentru fluidizarea traficului rutier în intersectiile aglomerate, efectuad controale specifice pentru respectarea de către conducătorii auto a semnificatiei indicatoarelor rutiere care reglementează oprirea, stationarea, precum si accesul interzis. Politistii locali, au actionat pe raza municipiului, pentru prevenirea incalcarii, H.C.L 326/16.11.2017, pentru aprobarea Regulamentului privind masurile edilitar-gospodaresti, administrarea fondului locativ public si privat si alte masuri pentru asigurarea ordinii si curateniei municipiului Buzau, art. 5, lit. z – privind, parcarea sau stationarea pe domeniul public, a rulotelor si vehiculelor destinate efectuarii de servicii de tractare/remorcare (platforme) si lit. t, privind stationarea voluntara a vehiculelor (cu exceptia autoturismelor cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t, pentru transportul de marfa si a vehiculelor care au mai mult de noua locuri pe scaune pentru transportul de persoane, pe drumurile publice si terenurile apartinand domeniului public sau privat al municipiului Buzau. Stationarea este permisa numai in autobaze, in parcari publice cu plata sau in locuri speciale destinate acestui scop semnalizate prin indicatoare sau marcaje de catre Comisia de Securitate Rutiera de la nivelul Primariei Buzau). In urma verificarilor efectuate, au fost depistate si identificate un numar de 6 autoturisme abandonate, pentru care s-au intocmit documetatia, in conformitate cu prevederile Legii 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale. Poliţiştii locali cu atributii in domeniul circulatiei si disciplinei rutiere, au dispus măsura tehnico-administrativa de ridicare a 37 autovehicule, pentru încălcări ale prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 965/2016, privind circulaţia pe drumurile publice, pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002R., aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, pentru staţionări voluntare pe trecerile de pietoni, în intersecţiile aglomerate ale municipiului (stânjenind circulaţia rutieră şi pietonală), în statiile pentru transportului public în comun sau pentru blocări ale căilor de acces la drumul public. Compartimentul Disciplină în Constructii si Afisaj Stradal, a întreprins verificări pentru solutionarea sesizarilor primite in scopul respectarii disciplinei in constructii, stabilite de Legea 50/1991R, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , precum si pentru verificarea stadiului lucrărilor de desfiintare a unor clădiri. In urma activitatilor desfasurate s-a dispus sistarea lucrarilor pana la intrarea in legalitate. De asemenea, politistii locali, au intocmit 74 de referate, catre Serviciul Juridic, din cadrul Primariei Buzau, cu privire la nerespectarea masurilor complementare stabilite in procesele verbale de contraventie. Compartimentul Protectia Mediului a verificat în teren sesizările cetatenilor, monitorizând toate cartierele în vederea depistării persoanelor care depozitează deseuri menajere sau deseuri provenite din constructii pe domeniul public. Impreuna cu operatorul licentiat de salubritate, au actionat, pe raza municipiului pentru depistarea persoanelor care incalca prevederile H.C.L 279/2017, privind accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animală, cât si a celor trase sau împinse cu mâna, pentru transportul deseurilor, precum si colectarea/ridicarea de către persoane neautorizate a deseurilor de orice natură depozitate la platformele de colectare a deseurilor menajere.

In urma activitatilor desfasurate, au fost depistate si sanctionate 16 persoane, care transportau cu vehicule trase sau impinse, deseuri sustrase de la platformele de colectare a gunoiului menajer. A fost dispusa confiscarea bunurilor reciclabile si a vehiculelor trase sau impinse, care au fost folosite la savarsirea contraventiei. Politistii locali din cadrul Compartimentului Inspectie Comercial au verificat agentii economici, în vederea obtinerii avizului pentru stabilirea programului de functionare. Totodată, au desfăsurat actiuni de control în Piata Centrala “Av Stan Sararu”, Piata Micro 5, Piata Micro 14, Piata Crang, bd. Unirii, bd. N. Balcescu, cart. Mihai Viteazul, cart. Posta, cart. Brosteni, cart. Micro 5, cart. Dorobanti 1si 2, cart. Micro 14, cart. Micro 3, pentru prevenirea şi combaterea comerţului stradal neautorizat si comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. In urma activitatilor au fost aplicate un numar de 56 sanctiuni contraventionale in conformitate cu O.G 99/2000, privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă. Politistii locali cu atributii în domeniul evidentei persoanelor au desfăsurat activitatati conform O.U.G 97/2005 republicata, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, in acest sens au fost inmanate un numar de 186 instiintari, persoanelor care la implinirea varstei de 14 ani, aveau obligatia sa solicite serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor eliberarea actului de identitate sau care nu s-au prezentat la expirarea termenului de valabilitate actului de identitate, pentru preschimbarea acestuia. Agentii din cadrul Serviciului Paza Bunuri si Valori, au actionat pe raza municipiului pentru imbunatatirea activitatii de pastrarea curateniei si o buna gospodarire a domeniului public al municipiul Buzau si au asigurat paza unor obiective, in conformitate cu H.C.L Buzau nr. 270 din 21.12.2016, privind stabilirea listei bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea municipiului Buzau sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice de interes local a caror paza se asigura de Directia Politiei Locale Buzau. De asemenea, conform Planului de paza si supraveghere a platformelor de gunoi si a zonelor unde se depoziteaza frecvent gunoi nr. 23632/12.09.2017, agentii au actionat pentru depistarea persoanelor care depoziteaza gunoiul direct pe sol sau imprastie continutul acestora in zona platformelor de gunoi, unde au constatat si aplicat sanctiuni contraventionale.

Total sanctiuni aplicate de catre Directia Politiei locale Buzau, in perioada 1 Ianuarie 2018 – 1 Iulie 2018 = 7 436 din care 3 851 avertismente, in valoare de 1 218 245 lei.

Ecaterina STROESCU