SEDINTA ORDINARA a CLM Buzau la sfarsitul acestei saptamani. Ce proiecte de hotarare se afla pe ordinea de zi?
Last Updated on 23/07/2018 by Iulian Gavriluta

Sedinta ordinara CLM BuzauPrin Dispoziţia nr. 786 din 20 iulie 2018, primarul municipiului Buzău a convocat Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru vineri, 27 iulie 2018, ora 11.00, şedinţă care va avea loc în sediul situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, etajul !, Sala Stan Săraru (sala 24).  Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1 .- proiectul de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie a bugetului local al municipiului Buzău, pe trimestrul al ll- lea 2018;

2..- proiectul de hotărâre pentru aprobarea completării Anexei la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 58 din 28.03.2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc parcul auto al I Primăriei Municipiului Buzău, serviciilor publice „şi instituţiilor publice de subordonare locală;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea structurii “organizatorice şi funcţionale, numărului de personal şi statului de funcţii ale Societăţii Comerciale "Urbis- Serv" S.R.L. Buzău;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea planului de administrare al Consiliului de administraţie al Societăţii Comerciale „urbis-Serv” S.R.L. Buzău ; l pe perioada rămasă de mandat, respectiv noiembrie 2017 - martie 2020; l l

5.- proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din cadrul UAT Municipiul Buzău în Consiliul Consultativ pe Probleme de Tineret de pe lângă Consiliul Judeţean Buzău; 

6.- proiectul de hotărâre privind propunerile pentru criteriile de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe construite pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Buzău;

7.- proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale << Compania de Apă

S.A Buzău, din data de 06.08.2018, ora 12.00, şi respectiv 07.08.2018, ora 10.00;

8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare bază sportivă Liceul cu Program Sportiv „Iolanda Balas Şoter” din municipiul Buzău”;

9.- proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 324/2017 a Consiliului Local al Municipiului Buzău privind aprobarea proiectului modelului de steag al UAT Municipiul Buzău;

10.- proiectul de hotărâre privind acordarea gratuităţii la transportul public local pe mijloacele de transport ale S.C. TRANS BUS S.A. pentru persoanele cu grad mediu de handicap (gradul lll) precum şi pentru un membru al familiei acestora;

11.- proiectul de hotărâre privind arondarea imobilelor - blocuri de locuinţe colective din municipiul Buzău, pe străzi, cartiere şi atribuirea de numere administrative;

12.- proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii unei străzi din municipiul Buzău;

13.- proiectul de hotărâre privind atribuirea denumirii de Piaţa “Mitropolit lrineu Mihălcescu” intersecţiei dintre Strada Transilvaniei, Strada Obor, Strada Chiristigii, Strada Dionisie Romano, Strada Sfântul Sava Gotul şi Aleea Episcopiei;

14.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicităriiConsiliului Local al municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, situat pe teritoriul municipiului Buzău;

15.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Piersicului, nr. 24;

16.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unor terenuri indivize, aferente spaţiilor comerciale proprietatea Tega Societate Cooperativă, situate în municipiul Buzău, în zona Bazar, bloc 4A, parter şi în Micro 3, bloc H3, paiter;

17.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor tronsoane (alei) din strada Independenţei;

18.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor alei din Parcul Crâng;

19.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului aferent unei platforme ecologice îngropată pentru colectarea deseurilor menajere;

20.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 63.734 situat în municipiul Buzău, strada George Coşbuc nr. 5, în incinta Şcolii Gimnaziale „Nicolae Titulescu”;

21.- proiectul de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului cu număr cadastral 68.271, categoria de folosinţă drum, situat în municipiul Buzău, strada Tudor Vladimirescu;

22.- alte probleme ale activităţii curente.

E.S.