RUSINOS! Ei sunt cei care ne invata copiii. Judetul Buzau situat sub media nationala la TITULARIZARE 2018
Last Updated on 19/07/2018 by Iulian Gavriluta

Rezultate Titularizare 2018Rata notelor peste 7 este de 47,40%, înainte de contestaţii. Județul Buzau este sub media națională cu doar 44,9% note peste 7, potrivit unui grafic al Ministerului Educației. Rata notelor obţinute de candidaţii care au susţinut proba scrisă a concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice, respectiv catedrelor vacante sau a celor rezervate din învăţământul preuniversitar este cu 1,67% mai mare faţă de anul trecut, când a fost 45,73%.

Potrivit Ministerului Educației, au fost transmise spre evaluare lucrările a 21.460 de candidaţi, fiind notate 21.429 de lucrări. Un număr de 31 de lucrări au fost anulate în centrele de evaluare din motive legate de nerespectarea metodologiei de concurs.

Pe tranşe de note s-a înregistrat următoarea distribuţie:

121 de candidaţi (0,56%) au obţinut nota 10 (nicio nota in judetul Buzau)

10.037 de candidaţi (46,84%) au obţinut note între 7 şi 9,99,

7.229 de candidaţi (33,73%) au obținut note între 5 şi 6,99.

4.042 de participanţi (18,78%) s-au situat pe segmentul de note cuprins între 1 şi 4,99.

Din promoţia curentă, 46,83% de candidaţi (în creștere de la 43,07% în 2017) au obţinut note peste 7, iar 32,93%, note între 5 şi 6,99. Cel mai ridicat procent de note peste 7 (interval 7 – 9,99) s-a înregistrat în judeţul Dolj (58,7%), judetul Buzau fiind situat la mijlocul clasamentului cu un procent de 44,9%, iar cel mai scăzut, în judeţul Caraș-Severin (30,04%). La proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar s-au prezentat 24.070 de candidaţi. Contestațiile s-au înregistrat la sediile inspectoratelor școlare județene în zilele de 17 iulie, după afișarea rezultatelor, până la oră 21:00, respectiv 18 iulie, până la oră 15:00. Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul titularizare.edu.ro în data de 24 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minimum notă 7 (șapte) atât la probă scrisă, cât și la probă practică/inspecția specială la clasă în profilul postului.

Sursa - titularizare.edu.ro

A.M.