E MULT, E PUTIN? Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau este cel mai mare angajator din judet cu….1273 de angajati
Last Updated on 19/07/2018 by Iulian Gavriluta

DGASPC BuzauActuala structură organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a fost aprobată prin Hotararea nr. 296/2017 a Consiliului judetean Buzău. Ulterior, au fost operate unele modificări, ca urmare a preluării unor structuri specializate sau pentru asigurarea condiţiilor pentru promovarea personalului specializat.

 

În prezent, conducerea instituţiei a înaintat solicitarea pentru aprobarea numărului de personal şi a structurilor organizatorice şi funcţionale, pe categorii, prin reorganizarea activităţii pe unele segmente şi infiinţarea unor posturi de natură contractuală in cadrul aparatului propriu si al serviciilor destinate protectiei copilului si protectiei persoanelor adulte, conform standardelor în vigoare.În noua structură organizatorică şi funcţională propusă se majorează numărul de personal cu 4 posturi, numărul total fiind de 1273 de posturi, de la 1269 în prezent. Diferenta de 4 posturi faţă de cele aprobate prin Hotărârea nr. 296/27.11.2017 a Consiliului Judeţean Buzău se concretizează în posturi de natură contractuală. Se menţine numărul de funcţii publice, respectiv 83. Din numărul total de posturi se menţine numărul de 83 funcţii publice în aparatul propriu din care: 11 de conducere şi 72 de execuţie, nefiind necesar un nou aviz al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. Precizăm că în data de 26 aprilie 2018 a fost aprobată Hotărârea nr. 115/2018 Consiliului Judeţean Buzău pentru aprobarea structurii organizatorice a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău care urma să intre în vigoare sub rezerva primirii avizului consultativ al Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Ministerul a emis aviz negativ motivat de majorarea numărului de posturi din aparatul propriu cu 6 posturi contractuale, dar fiind de acord cu majorarea de 4 posturi contractuale la nivelul serviciilor specializate din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău (centre, complexe, servicii). Ca urmare s-a solicitat și emis un nou aviz al Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Structura propusă, avizată de Colegiul Director din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău este organizată pe următoarele nivele: aparat propriu; servicii de specialitate pentru protecţia copilului şi a persoanei adulte; reţea de asistenţi maternali, servicii, centre ori cămine specializate pentru protecţia persoanelor adulte şi servicii specializate, complexe şi centre specializate pentru protecţia copilului, se arata in expunerea de motive prezentata astazi in Sedinta Ordinara a Consiliului Judetean Buzau. Si cum este foarte bine stiut faptul ca in centrele de ingrijire fie de adulti, fie de copii sunt multe persoane cu dizabilitati grave ce necesita in majoritatea timpului om la om ramane intrebarea E MULT, E PUTIN?

A.M.