PROCEDURI NOI de acordare a tichetelor de masă, creşă, culturale şi a voucherelor de vacanţă. Cand intra in vigoare noile reglementari?
Last Updated on 18/07/2018 by Iulian Gavriluta

TicheteAcordarea tichetelor de masă, tichetelor cadou, tichetelor de creșă, tichetelor culturale, respectiv voucherelor de vacanță se va face, începând cu data de 1 ianuarie 2019, cu respectarea Legii nr. 165/2018. Actul normativ reglementează în mod unitar toate aceste proceduri, ocazie cu care se abrogă reglementările în domeniu existente anterior.

În termen de 60 de zile de la publicarea legii în Monitorul oficial, trebuiesc adoptate normele de aplicare pentru acest act normativ.

Reglementări generale

În esență, prezenta lege are o secțiune unitară cu privire la toate biletele de valoare enumerate, iar ulterior reglementează punctual fiecare dintre tipul de bilet de valoare acordat. Astfel, biletele de valoare care pot fi acordate de angajatori sunt: tichete de masă, tichete cadou, tichete de creşă, tichete culturale şi vouchere de vacanţă. Acestea pot fi acordate atât pe suport hârtie, cât și electronic. Biletele de valoare se emit numai de către unităţile autorizate de Ministerul Finanţelor Publice. Decontarea biletelor de valoare între unităţile care acceptă aceste bilete de valoare şi unităţile emitente se face numai prin intermediul unităţilor bancare sau prin unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, potrivit legii. Acelaşi regim de decontare se va aplica şi în cazul relaţiei dintre angajator şi unitatea emitentă.

Costurile legate de emiterea biletelor de valoare pe suport hârtie şi/sau pe suport electronic se suportă integral de angajatori. Angajatorul care achiziţionează direct de la o unitate emitentă necesarul de bilete de valoare pe suport hârtie achită atât contravaloarea nominală a acestora, stabilită potrivit legii, cât şi costul imprimatului reprezentând biletul de valoare pe suport hârtie. Foarte important! Biletele de valoare emise pe suport electronic nu permit efectuarea de operaţiuni de retragere de numerar sau de preschimbare în numerar. Biletele de valoare pot fi utilizate doar pe teritoriul României, în termenul de valabilitate şi numai pentru achiziţionarea bunurilor şi serviciilor pentru care au fost emise. De asemenea, se interzice operatorilor economici şi unităţilor care acceptă bilete de valoare acordarea unui rest de bani la acestea. Sumele corespunzătoare biletelor de valoare acordate de angajator, în limitele nominale prevăzute, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit. Sumele nu se iau în calcul nici pentru angajator, nici pentru salariat la stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial.

Tichetele de masă

Tichetele de masă sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar, ca alocaţie individuală de hrană, utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de produse alimentare. Tichetele de masă pe suport hârtie pot fi utilizate în unităţi de alimentaţie publică, magazine alimentare, cantine-restaurant, bufete sau orice alte tipuri de unităţi care comercializează produse alimentare, cu care unităţile emitente au contractat prestarea serviciilor respective. Tichetele de masă pe suport hârtie se distribuie de către angajator, lunar, în ultima decadă a fiecărei luni, pentru luna următoare. Angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea, iar salariatul poate utiliza, lunar, un număr de tichete de masă cel mult egal cu numărul de zile lucrate. Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele fiecărei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport hârtie, sau valoarea corespunzătoare tichetelor de masă necuvenite, în cazul tichetelor de masă pe suport electronic. Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 15,18 lei. Legea prevede actualizarea trimestrială a valorii nominale pentru tichetele de masă cu rata inflației.

Tichetele cadou

Tichetele cadou sunt bilete de valoare acordate, ocazional, angajaţilor, pentru cheltuieli sociale. Pot fi acordate tichete cadou şi altor categorii de beneficiari, pentru campaniile de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, pentru protocol, pentru cheltuielile de reclamă şi publicitate. Angajatorii de comun acord cu salariații stabilesc suma maximă ce poate fi acordată sub formă de tichete cadou. De asemenea, dacă tichetele sunt utilizate în activități de marketing, se impune stabilirea unui buget maximal. Valoarea nominală a unui tichet cadou este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

Tichete de creșă

Tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Tichetele de creşă pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul. Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creşă nu poate depăşi suma de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă. Valoarea nominală a unui tichet de creşă este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 100 lei.

Tichete culturale

Tichetele culturale sunt bilete de valoare acordate angajaţilor, lunar sau ocazional, pentru achitarea contravalorii de bunuri şi servicii culturale.

Bunurile şi serviciile culturale pot fi:

  • abonamente sau bilete la spectacole, concerte, proiecţii cinematografice, muzee, festivaluri, târguri şi expoziţii, permanente sau itinerante, parcuri tematice, inclusiv cele destinate copiilor;
  • cărţi, manuale şcolare, albume muzicale, filme, în orice format.

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor culturale nu poate depăşi suma de 150 de lei pentru tichetele acordate lunar, respectiv suma de 300 de lei/eveniment, pentru cele acordate ocazional. Valoarea nominală a unui tichet cultural este de 10 lei sau un multiplu de 10, dar nu mai mare de 50 lei.

Vouchere de vacanță

Voucherele de vacanţă sunt bilete de valoare care se acordă angajaţilor pentru acoperirea unor cheltuieli ocazionate de efectuarea concediului de odihnă în regim de turism intern. Nivelul maxim al sumei care poate fi acordată unui angajat în decursul unui an fiscal sub forma voucherelor de vacanţă este de 6 salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată. Voucherele de vacanţă sunt destinate acoperirii cheltuielilor cu servicii turistice, de cazare, de masă şi/sau de recuperare a capacităţii de muncă a angajaților. Voucherele de vacanţă pot fi utilizate şi pentru acoperirea cheltuielilor cu servicii de călătorie şi/sau de divertisment, dacă se regăsesc într-un pachet turistic.

Sursa: legestart.ro

A.M.