Vezi aici ce propuneri legislative a facut deputatul liberal Cristinel Romanescu pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

romanescu pnlPotrivit Camerei Deputatilor, mai multi parlamentari, printre care si deputatul liberal Cristinel Romanescu, au propus (BP483/13.06.2018) mai multe modificari la articolul. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

 

Iata ce contine pe scurt documentul propus: “L EGE pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general Parlamentul României adoptă prezenta lege: Articol unic - Art. 27 din Legea nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.1128, din 14 decembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

Articolul 27

(1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de finanţare nerambursabilă, o comisie de evaluare, care răspunde de următoarele activităţi:

a)verificarea eligibilitătii, înregistrării şi a indeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi economico-financiară de către candidaţi/ofertanţi;

b)deschiderea, examinarea şi evaluarea ofertelor;

c)stabilirea ofertei câştigătoare.

(2) În cazul în care procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este

negocierea cu o singură sursă, autoritatea contractantă are obligaţia de a constitui, pentru atribuirea fiecărui contract de achiziţie publică în parte, o comisie de evaluare care răspunde de negocierea şi stabilirea prevederilor finale ale clauzelor contractuale.

(3) Nu au dreptul să fie membri în comisia de evaluare sau în juriu urmatoarele persoane:

a)soţul sau o rudă până la gradul al treilea inclusiv ori un afin până la gradul al treilea inclusive cu unul dintre ofertanţi/candidaţi/concurenţi;

b)persoanele care în ultimii 3 ani au avut contracte de muncă sau de colaborare cu unul dintre ofertanţi/candidaţi/concurenţi ori care au făcut parte din consiliul de administraţie sau din orice alt organ de conducere sau de administraţie al acestora;

c)persoanele care deţin părţi sociale sau acţiuni din capitalul social subscris al unuia dintre ofertanţi/candidaţi/concurenţi.

(4) Autoritatea contractantă hotărăşte dacă membrii comisiei de evaluare sau ai juriului, toţi sau numai o parte a acestora, sunt remuneraţi pentru activitatea respectivă”.

SURSA:cdep.ro