MODIFICARI privind drepturile militarilor. Detalii aici

Cadre militareCompletări şi modificări privind drepturile militarilor au fost aduse prin recenta Lege nr. 149/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 530 din 27 iunie şi intrată în vigoare în data 30 iunie 2018.

 

Drepturile soldaţilor şi gradaţilor profesionişti

Una din încadrările de sub acest titlu, din Legea 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, a fost completată. Astfel, soldaţii şi gradaţii profesionişti au dreptul la documente militare de transport gratuit, pentru efectuarea concediului de odihnă, în cazul mutării dintr-o garnizoană în alta, precum și în cazul în care își desfășoară activitatea în altă localitate decât cea de domiciliu, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare pentru subofițeri.

Drepturi de pensie

Dispoziţiile din legea menţionată au căpătat forma următoare:

  • soldații și gradații profesioniști au dreptul la pensie militară de stat, potrivit legii.
  • soldații și gradații profesioniști, pensionari militari, cărora li s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 sau 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice și securității naționale beneficiază de un spor de 10%, 15% sau, respectiv, 20% din cuantumul pensiei, similar cadrelor militare, potrivit legislației în vigoare.
  • soldații și gradații profesioniști beneficiază de încadrarea în condiții deosebite, speciale și alte condiții a activității pe care o desfășoară sau a locului de muncă unde lucrează, conform legislației aplicabile cadrelor militare în activitate.

În forma anterioară, legea prevedea explicit că:

De aceste drepturi beneficiază și persoanele care au îndeplinit funcții în calitățile prevăzute la art. 71 alin. (1), care prevede următoarele:

” Expresiile “militari angajați pe bază de contract,” în cadrul Ministerului Apărării, “jandarmi angajați cu contract,” “soldați și gradați profesioniști” și “polițist de frontieră angajat cu contract”, prevăzute de legislația în vigoare, se înlocuiesc cu expresia “soldați și gradați voluntari.”

Drepturi de asigurări sociale

Legea 223/2015 privind pensiile militare de stat a primit completări, potrivit cărora:

Pensionarii militari pot beneficia de drepturile de tratament balnear şi de recuperare, prin atribuirea de bilete, în condițiile legii, după cum urmează:

a) gratuit – pensionarii de invaliditate, în cadrul programului de recuperare avizat de comisia de expertiză medico-militară, pe baza propunerilor formulate de medicul specialist din cadrul spitalului din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe lângă care funcționează acesta;

b) cu suportarea de către beneficiar a unei contribuții bănești de maximum 50% din valoarea biletului, potrivit criteriilor și condițiilor stabilite prin ordin al ministrului apărării naționale, cu excepția celor prevăzuți la lit. a).

Numărul biletelor de tratament balnear și de recuperare, inclusiv al celor care se acordă gratuit, potrivit actelor normative cu caracter reparatoriu, condițiile și modul de acordare, precum și modul de distribuire sau de decontare a acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Semnul onorific În Serviciul Patriei

Au fost aduse modificări de reglementare la:

Legea 573/2004 privind Semnul onorific: În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri; În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri.

A.M.