PREMIERA! Subiecte unice la competitiile scolare si plata profesorilor implicati in organizare. Afla aici noutatile din Metodologia-cadru propusa de MEN

Examene evaluari eleviMinisterul Educaţiei Naţionale (MEN) a lansat, miercuri, în consultare publică, proiectul Metodologiei-cadru care reglementează organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare şi propune subiecte unice, pe ţară, la etapele judeţene şi acordarea, în baza unui clasament naţional, de locuri suplimentare la etapa naţională.

 

Printre alte noutăţi prevăzute de Metodologie, MEN propune, în premieră, plata cadrelor didactice implicate în organizarea etapelor judeţene şi naţionale ale concursurilor. Potrivit MEN, sintagma „competiţii şcolare” include olimpiadele şcolare şi concursurile şcolare organizate pe discipline de învăţământ, interdisciplinare, multidisciplinare, transdisciplinare/calificări şi domenii de pregătire profesională, concursuri de creaţie, concursuri şi festivaluri cultural-artistice, campionate şi concursuri sportive şcolare pentru elevi. Acestea au caracter ştiinţific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic şi sportiv. ”Metodologia respectă principiul egalităţii de şanse şi, în egală măsură, susţine performanţa şcolară înaltă, stabilind subiecte unice, pe ţară, la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare şi acordând, în baza unui clasament naţional, locuri suplimentare la etapa naţională a olimpiadei”, precizează MEN, într-un comunicat. Numărul participanţilor la etapa naţională este de 70 elevi/an de studiu pentru olimpiadele de la disciplinele matematică, informatică, fizică, chimie, biologie şi 60 elevi/an de studiu la celelalte olimpiade. Se califică la etapa naţională cei 47 de câştigători ai etapei judeţene, din cele 41 de judeţe şi 6 (şase) sectoare ale municipiului Bucureşti, la care se adaugă 23, respectiv 13 locuri suplimentare/an de studiu, conform ierarhiei din clasamentul naţional. ”La olimpiadele care nu se organizează în toate judeţele, formula de calcul a numărului de participanţi la etapa naţională este stabilită în metodologie”, mai spun specialiştii MEN. Potrivit acestora, selecţia membrilor comisiilor centrale ale olimpiadelor naţionale se realizează, pe baza aplicaţiilor candidaţilor în platforma brainmap.ro, de către o comisie de selecţie a MEN care va avea în vedere principiul calităţii în educaţie. De asemenea, Metodologia prevede dublare alocării financiare pentru elevii şi cadrele didactice participante la etapa naţională a olimpiadelor şcolare, de la 50 lei/persoană/zi la 100 lei/persoană/zi pentru serviciile de masă şi cazare. ”În premieră, este prevăzută plata cadrelor didactice implicate în organizarea etapelor judeţene şi naţionale. Aceasta se va face similar plăţii cadrelor didactice implicate în examenul naţional de Bacalaureat, cu excepţia evaluatorilor, ale căror remuneraţii sunt dublate, comparativ cu tarifele practicate pentru evaluarea lucrărilor de la examenul de Bacalaureat”, se mai arată în comunicat. Potrivit documentului citat, o altă noutate a acestui proiect de metodologie o reprezintă modalitatea de evaluare a lucrărilor elevilor participanţi la etapa judeţeană a olimpiadelor şcolare. Aceasta se va realiza în alt judeţ (judeţul evaluator) decât cel în care a susţinut proba candidatul (judeţul de origine), ceea ce creşte gradul de obiectivitate în aprecierea lucrărilor şi siguranţa stabilirii unei reale ierarhii naţionale a valorilor. Soluţionarea contestaţiilor se va face, de asemenea, în alt judeţ decât judeţul de origine şi judeţul evaluator. ”Un element de noutate introdus de acest proiect de metodologie îl constituie şi desfăşurarea etapei naţionale a olimpiadelor, de regulă, în universităţile de stat din România. În acest fel, olimpicii vor cunoaşte, în mod direct, facilităţile pe care universităţile româneşti le pot pune la dispoziţia lor pentru studii universitare şi de cercetare în domeniu”, se mai arată în document. Potrivit MEN, competiţiile şcolare au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanţe şcolare înalte sau care manifestă interes şi aptitudini deosebite în domeniul ştiinţific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic, civic şi în cel sportiv.

A.M.