LOVITURA PENTRU CONSUMATORI! GARANȚII financiare la plata facturilor la electricitate. Care va fi valoarea de plata?
Last Updated on 12/07/2018 by Iulian Gavriluta

Energie electricaConducerea grupului energetic CEZ România a confirmat miercuri, , că va solicita clienților garanții financiare pentru evitarea neplății facturilor - prevedere care apare într-un proiect normativ al ANRE, precizând însă că sumele respective „nu sunt împovărătoare”.

Consumatorii de energie electrică vor trebui să constituie garanții financiare în contul distribuitorilor, pentru a acoperi riscul de neplată a facturilor, potrivit proiectului Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE, care a fost în dezbatere publică în perioada 12-29 iunie. „Poziția noastră în legătură cu această inițiativă este că vom încerca să evităm situațiile în care clienții buni-platnici ar fi afectați din cauza celorlalți, puțini, care sunt rău-platnici”, a declarat Martin Zmelik, Country Manager și președintele Directoratului CEZ România. La rândul său, Doina Vornicu, directorul de Operațiuni al CEZ România, a declarat: „Dacă ANRE a decis că este necesar, vom aplica acest proiect, vom avea și noi o procedură internă. Deja avem o procedură de management al riscului, dar numai pentru clienții cu un istoric rău de plată. Sper că acest proiect se va aplica, și nu cred că respectivele garanții ar fi în sume împovărătoare pentru clienți; se discută despre un nivel rezonabil”. Procedura propusă de ANRE se va aplica în relaţiile comerciale privind prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice în baza contractelor încheiate între operatorul de distribuţie şi titularul de contract, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. „Operatorul de distribuție (OD) are dreptul de a solicita titularilor de contract constituirea garanţiilor financiare, în cazurile prevăzute în contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice. Solicitarea constituirii de garanţii financiare se realizează de către OD printr-o notificare scrisă, transmisă către titularul de contract, cu confirmare de primire”, arată proiectul citat. Potrivit documentului, „în momentul solicitării de constituire de garanţii financiare, OD informează titularul de contract asupra condiţiilor de actualizare, executare, reconstituire şi restituire a garanţiei financiare. Valoarea garanţiei financiare (GF) se stabileşte după formula „GF = 1xVdm + max (V1, V2)”, unde „Vdm” este „valoarea medie lunară a serviciului de distribuţie a energiei electrice realizată în ultimele 12 luni, respectiv valoarea medie lunară estimată pentru următoarele 12 luni în cazul în care nu există un istoric al consumului pentru ultimele 12 luni”. Iar „max (V1, V2)” este „cea mai mare valoare dintre sumele întârziate la plată în ultimele 12 luni”. „Titularul de contract are obligaţia să transmită OD documentul care atestă constituirea garanţiei financiare, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării transmise de OD”, mai arată inițiatorii normativului. Mai departe, „OD verifică corectitudinea datelor înscrise în garanţia financiară, iar în cazul în care există o neconformitate, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la primirea documentului care atestă constituirea garanţiei financiare, notifică în scris titularul de contract asupra neconformităţilor şi termenului pentru remedierea acestora”. Iar titularul de contract va avea obligaţia să transmită OD garanţia financiară corectată conform solicitării „în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea notificării”.Același proiect mai prevede că „titularul de contract sau OD pot să compare valoarea garanţiei financiare deja constituite cu valoarea actuală calculată conform art. 8 şi să solicite actualizarea acesteia, dar nu mai devreme de şase luni de la data constituirii sau a ultimei actualizări a garanţiei financiare”. În cazul în care titularul de contract care a constituit o garanţie financiară în favoarea OD nu îndeplineşte obligaţiile de plată faţă de OD în termenele prevăzute în contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, OD are dreptul:

a) la împlinirea a 60 de zile de la data scadenţei la plată a facturii, să notifice titularul de contract asupra intenţiei de executare a garanţiei financiare;

b) să execute garanţia financiară constituită, în limita obligaţiilor de plată neachitate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării menţionate la lit. a).

De asemenea, în cazul în care valoarea debitelor este mai mare decât valoarea garanţiei, aceasta va fi executată, urmând ca restul debitelor să fie recuperate conform legislaţiei în vigoare. „Executarea garanţiei financiare nu exonerează titularul de contract de la plata penalităţilor calculate până la momentul respectiv conform contractului cadru pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice”, mai arată proiectul citat. Cu alte cuvinte, consumatorul care a înregistrat întârzieri la plata energiei va trebui să constituie o garanție financiară în contul distribuitorului, în cuantum egal cu o valoare medie a facturii din ultimele 12 luni plus valoarea facturii (sau totalul facturilor) întârziate.Grupul CEZ este prezent pe piața românească din anul 2005, odată cu preluarea companiei de distribuție Electrică Oltenia SA care, după procesul de transformare, asigură alimentarea cu energie electrică a șapte județe: Argeș, Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea și Teleorman.

A.M.