SEDINTA DE INDATA la Consiliul Judetean Buzau, miercuri 11 iulie a.c. Ce se afla pe ordinea de zi?
Last Updated on 10/07/2018 by Iulian Gavriluta

CJ Buzau mai 2018Prin Dispoziția nr.167 Consiliul Județean Buzău este convocat în sedință de îndată în data de 11.07.2018, ora 13:00.

Dispoziție privind convocarea de îndată a Consiliului judeţean Buzău nr.167 Proiectele de hotărâre care vor fi supuse aprobării în ședința de îndată din 11.07.2018:

 

1. Trecerea bunului imobil – Canton Buda, aparținând drumului DJ 203H din proprietate publică în proprietatea județului Buzău;

2. Modificarea poziției nr. 19 din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău;

3. Aprobarea promovării de către Unitatea Administrativ – Teritorială – județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău a proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000-75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, județul Buzău.

E.S.