NU UITATI! Se apropie termenul de depunere pentru DECLARATIA UNICA 2018. Ce amenzi risca cine nu o depune?
Last Updated on 09/07/2018 by Iulian Gavriluta

Declaratia unica ANAFTermenul pentru depunerea „Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” este luni, 16 iulie 2018, reamintește Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), într-un comunicat de presa.

 

Declarația se depune de către persoanele care au obligația:

  • declarării veniturilor realizate din România sau/și din străinătate în anul 2017,
  • declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2018
  • și de către persoanele care au obligația declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuții sociale și, după caz, a declarării contribuțiilor sociale datorate pentru anul 2018.

Pentru depunerea declarației online, până la 16 iulie 2018 inclusiv, se acordă o bonificație de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019 inclusiv, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018. Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul net anual plătit și se aplică corespunzător și pentru contribuțiile sociale datorate potrivit legii. Declarația se poate depune și în format hârtie la registratura administrațiilor fiscale ale ANAF, sau prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.Formularul și instrucțiunile de completare pot fi descărcate online de pe portalul www.anaf.ro, (la următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/DU_PF_OPANAF_1155_2018.pdf.)Informații detaliate pot fi obținute prin accesarea secțiunii Asistență Contribuabili de pe portalul www.anaf.ro, rubrica „Despre impozite și taxe – Despre impozitul pe venit” sau apelând la numărul 031.403.91.60. De asemenea, specialiștii structurilor de asistență pentru contribuabili oferă la sediile ANAF informațiile necesare în vederea completării și depunerii Declarației Unice. Declarația Unică poate fi rectificată de către contribuabili din proprie inițiativă, precizează ANAF.„Nedepunerea la termenul prevăzut de lege a declarației unice constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50 lei la 500 lei. În cazul aplicării sancțiunii amenzii, contribuabilul are posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare și sancționare contravențională”, se arată în Ghidul privind depunerea în anul 2018 a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

A.M.