ALARMANT! ”Gaură bugetară”: Deficitul a crescut de 4 ori. Unde s-au facut cele mai mari cheltuieli?

Deficit bugetar”Gaură bugetară”: Deficitul a crescut de 4 ori față de aceeași perioadă din anul trecut. Bugetul general consolidat, care include atât bugetul de stat, cât şi bugetele de pensii şi de şomaj, a încheiat primele cinci luni cu un deficit de 8,14 miliarde lei, 0,88% din Produsul Intern Brut (PIB), de aproape patru ori mai mare faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele publicate miercuri pe site-ul Ministerului Finanţelor.

 

În primele cinci luni din 2017, deficitul bugetar a fost de 2,2 miliarde lei, respectiv 0,27% din PIB. În ianuarie-mai 2018, veniturile bugetului general consolidat, de 110,9 miliarde lei, reprezentând 11,9% din PIB, sunt cu 12,7% mai mari, în termeni nominali, faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. Se înregistrează creşteri faţă de anul precedent în cazul încasărilor din contribuţiile de asigurări (+35,5%) şi din veniturile nefiscale (+11,4%). ”În luna mai 2018 se constantă o îmbunătăţire a colectării veniturilor din TVA, astfel acestea au crescut cu 16,8% faţă de luna mai 2017, ajungând la o valoare de 21,98 miliarde lei pe primele cinci luni ale anului, ceea ce reprezintă o creştere cu 4% faţă de perioada similară a anului precedent. Veniturile din accize au fost în sumă de 11,06 miliarde lei (1,2% din PIB) cu 13,7% mai mari comparativ cu perioada similară a anului precedent”, se arată în nota Ministerului Finanţelor. De asemenea, încasările din impozite şi taxe pe proprietate au crescut cu 6% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2017. S-au înregistrat scăderi ale încasărilor din impozitul pe salarii şi venit cu 19,7% pe fondul reducerii, începând cu 1 ianuarie 2018, a cotei impozitului pe venit de la 16% la 10%, măsură care s-a reflectat în încasări începând cu luna februarie 2018. ”De asemenea, se înregistrează o diminuare cu 23,4% faţă de aceeaşi perioadă anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule”, se arată în notă. Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăţilor efectuate sunt de 6,03 miliarde lei, cu 31% mai mari decât cele încasate în anul 2017 în aceeaşi perioadă. Cheltuielile bugetului general consolidat sunt de 119 miliarde lei, cu 18,4% mai mari faţă de aceeaşi perioadă din anul precedent. ”Cheltuielile de personal sunt cu 22,3% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, creşterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Cheltuielile cu bunuri şi servicii au crescut cu 10,2% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent”, se arată în notă. Creşteri semnificative se înregistrează atât la bugetele locale, cât şi la bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi la bugetele instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii bugetare. Subvenţiile sunt mai mari cu 1,9% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent. ”Dobânzile sunt cu 34,9% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent, respectiv 0,6% din PIB, întrucât s-a înregistrat un vârf de plată a dobânzilor în luna aprilie, avându-se în vedere cumularea datelor de plată a dobânzilor aferente mai multor titluri de stat de tip benchmark, situaţie care în anul 2017 s-a reflectat în execuţia bugetară aferentă lunii iunie”, se arată în notă. Cheltuielile cu asistenţa socială au crescut faţă de anul precedent cu 10,5%, fiind influenţate, în principal, de majorarea cu 9% a punctului de pensie de la 1 iulie 2017, ajungând la 1000 lei, majorarea şi modificarea modalităţii de stabilire a indemnizaţiei lunare pentru creşterea copilului şi stimulentul de inserţie. Cheltuielile pentru investiţii, care includ cheltuielile de capital, precum şi pe cele aferente programelor de dezvoltare finanţate din surse interne şi externe, au fost de 7,4 miliarde lei, de 1,8 ori mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. În 2017, deficitul bugetului general consolidat a fost de 24,3 miliarde de lei, 2,88% din PIB, sub ţinta anuală stabilită de 2,96%.

Sursa - mfinante.ro, news.ro

A.M.