EXCLUSIV: De unde si de la cine a inceput scandalul la Evidenta Populatiei Buzau? Vezi aici amanunte care te vor lasa cu gura cascata
Last Updated on 28/06/2018 by Iulian Gavriluta

Scandal Directia Evidenta Populatiei BuzauDin cand in cand, Buzaul “naste” cate un justitiabil, care, se bate cu toate institutiile publice si reclama pe toata lumea (?!). Nu spunem ca are in totalitate dreptate, dar nici “pe langa subiect” nu putem afirma ca este. Buzoienii au cunoscut (mai recent) un Moise, un Socoleanu, Tarau si mai nou…Tanase.

 

Ultimul, cu doctorat, lucrator in MAI, este dat jos de la sefia Evidentei Populatiei Buzau dupa mai bine de 14 ani si “aruncat” cumva la un ghiseu de “eliberare documente”, asta in timp ce inlocuitorul (sau inlocuitorii) sai nu au nici pe departe studiile lui. Zvonacii spun ca nu ar fi in toate mintile, noi nu afirmam asta, pentru ca nu suntem medici, dar cert este ca omu “e pe ele”, adica pe legi si legislatie in domeniu…si ce mai pui ca a si strans “material” pentru a arata ca are dreptate! In acest moment, cand va scriem, omul nostru este in concediu…de odihna, apoi medical si are la activ cateva drumuri la DNA Ploiesti, DGA si alte institutii de acest fel. Pana una alta “am pus mana” pe un raport in care sunt precizate cateva nereguli de la Evidenta Populatiei. Printre fatuce si detasate piloase sau numite politic, am intalnit acolo si oameni cumsecade care nu stiu cum au ajuns in mijlocul acestui scandal cu iz de telenovela. Auzim ca in prima jumatate a lunii IULIE este examen pentru postul de director al respectivei institutii ce tine de Primarie (este si TOMA amestecat?) si vrem sa dam si noi o mana de ajutor celor care se inscriu la concurs sau, dupa cum se aude, pentru cine ar fi oprit respectivul post de sef intre sefi (Vestea ca locul e “rezervat”, poate sa fie pur si simplu “PISTOL cu apa”, nu-i asa?). Pana una alta sa dam citire petitiei de care am facut vorbire mai sus, cu mentiunea ca seful actual – P., spune ca nu este nici o cerere din partea celor prejudiciati si ca respectivii (elevi la Boboc) ar fi primit la Ramnic viza de “flotant” si totul ar fi revenit la normal. Vom vedea!

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUZĂU, DIRECŢIA DE EVIDENTĂ A PERSOANELOR, Din 03 mai 2018

R A P O R T CU PRIVIRE LA LEGALITATEA RESPINGERII CERERILOR DE STABILIRE A REŞEDINŢELOR UNUI NUMĂR DE 10 PERSOANE

            CAP.I. DESCRIEREA STĂRII DE FAPT

“La data de 25.04.2018, la sediul Direcţiei de evidenţă a persoanelor a Mun.Buzău s-au prezentat un număr de 10 elevi ai unei şcoli militare din Boboc, care au solicitat în baza cererii şi a contractului de vânzare cumpărare stabilirea vizei de reşedinţă la un proprietar, care i-a luat în spaţiu pe fiecare, respectându-se la depunerea cererii toate prevederile expres şi limitativ prev.de OUG 97 din 2005 R1 şi normele metodologice adoptate prin HG 1375 din 2006. Aceşti elevi doreau să obţină viza de flotant pentru a putea susţine legal examenul pentru obţinerea permisului auto categoria B.    

     CAP.II. PROBLEME DE LEGALITATE INVENTATE

     Funcţionarul din ghişeu N. R. nu a ridicat celor 10 cetăţeni nici un fel de probleme referitoare la legalitatea primirii în spaţiu, de către acelaşi proprietar, a unui număr de 10 persoane, dovadă, le-a primit, corect şi firesc, documentele, le-a înregistrat cererile în registru şi le-a dat termen de o săptămână pentru a soluţiona evident favorabil cererile depuse, la care erau anexate documentele strict şi limitativ prevăzute de lege.

     În urma discuţiilor purtate cu domnul şef-leader informal P. C., acesta din urmă a susţinut că nu e legal să se elibereze vizele de flotant, ci trebuie să fie efectuate verificări temeinice în teren, prin intermediul organelor de poliţie, pentru a se stabili dacă cele 10 persoane locuiesc efectiv la adresă. Domnul P. îşi întemeiază opinia profesională pe prevederile unei Radiograme din 2012 emise de DEPABD cu nr.3403767, neavând nici un text expres în OUG 97 din 2005 sau normele metodologice care să ne permită respingerea unor cereri care sunt însoţite de toate documentele prevăzute de lege.

     CAP.III. Sediul materiei. Aspecte de ordin legal privind reşedinţa. Abuzul în serviciu comis prin neeliberarea vizelor de reşedinţă celor 10 cetăţeni.

     Potrivit Constituţiei României, art.25 alin.2, Fiecărui cetăţean îi este asigurat dreptul de a-şi stabili domiciliul sau reşedinţa în orice localitate din ţară, de a emigra, precum şi de a reveni în ţară. Textul de rang constituţional consacră principiul deplinei libertăţi pentru orice cetăţean român în a-şi alege domiciliul sau reşedinţa, şi garantează exercitarea acestor drepturi, fără privilegii şi fără discriminări. Codul civil, dreptul comun în magterie dar şi OUG 97 din 2005 R1, reiau principiul deplinei libertăţi de stabilire a domiciliului şi a reşedinţei, astfel:

     Potrivit art.86 alin.1 din Codul Civil, Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească ori să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul sau reşedinţa, în ţară sau în străinătate, cu excepţia cazurilor anume prevăzute de lege.

     Textul din Codul civil este reluat de prevederile art.26 din OUG 97 din 2005 R1, astfel: Cetăţenii români au dreptul să îşi stabilească sau să îşi schimbe, în mod liber, domiciliul ori reşedinţa, cu excepţia cazurilor expres prevăzute de lege.

Cele două texte consacră regula, principiul fundamental al deplinei libertăţi în alegerea şi stabilirea suverană a domiciliului sau a reşedinţei.

Excepţiile de la regulă nu se referă în nici un caz la locuirea efectivă la o adresă ci la următoarele prevederi din Codul Penal şi codul de procedură penală care atenuează principiul deplinei libertăţi a alegerii domiciliului sau a reşedinţei astfel: Printre excepţii, amintim: În cazul măsurii preventive a controlului judiciar [art. 202 alin. (4) lit. b) NCPP], unele dintre obligaţiile inculpatului sunt: să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei [art. 215 alin. (1) lit. b)] ori să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinţarea prealabilă a acestuia [art. 215 alin. (2) lit. a) NCPP]; în cazul arestului la domiciliu [art. 202 alin. (4) lit. d)], printre altele, are obligaţia de a nu părăsi imobilul (locuinţa inculpatului, încăperea, dependinţa sau locul împrejmuit ţinând de acestea – conform Legii nr. 254/2013) unde locuieşte , fără permisiunea organului judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza; Printre pedepsele complementare, NCP, în art. 66 alin. (1) lit. j) prevede interdicţia exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, a dreptului de a părăsi teritoriul României, iar la lit. l) a dreptului de a se afla în anumite localităţi stabilite de instanţă.

Într-o concluzie preliminară, nici un text de lege publicat în Monitorul Oficial nu îngrădeşte alegerea liberă a reşedinţei. nu o condiţionează de locuirea efectivă la o adresă şi nelocuirea efectivă nu înfrânge principiul deplinei libertăţi de alegere a reşedinţei şi de obţinere a vizei de reşedinţă.

CAP.IV. Inaplicabilitatea circularei DEPABD 3403767 din 12.03.2012.

     Ciirculara mai sus amintită nu s-a aplicat niciodată la nivelul DEP a Mun.Buzău dar nici la nivelul vreunuia din cele circa 550 de SPCLEP de la nivel naţional. Ea a avut un scop precis, elaborandu-se pentru a se combate fenomenul înscrierii la grupa pregătitoare a copiilor ai căror părinţi erau luaţi în spaţiu de către terţe persoane. Acea circulară intră în conflict cu prevederile de rang constituţional şi legal mai sus evocate, neputând a fi aplicată cu preeminenţă, dacă se aplică principiile legalităţii şi ale ierarhiei actelor normative(lex superiori derogat inferiori). De altrfel, circularele nu sunt considerate lege de către Curtea Eupeană a drepturlor omului deoarece nu sunt publicate în Monitorul oficial, nefiind accesibile cetăţenilor, în opinia constantă a CEDO, orice lege trebuie să îndeplinească anumite cerinţe calitative, să fie clară, accesibilă şi previzibilă , Curtea pronunţând numeroase soluţii în acest sens, afirmând: „circularele nu sunt altceva decât instrucţiuni de serviciu adresate, potrivit principiului subordonării ierarhice, de către un organ administrativ superior subordonaţilor săi; ele nu au forţă obligatorie faţă de cei administraţi, fără a putea fi, aşadar, cuprinse în noţiunea evocată de lege .

     Circulara se referea aşadar strict la acel fenomen al luării în spaţiu cu scopul înscrierii la grupa pregătitoare. Chiar şi aşa, ea era contrară legii şi nu a fost aplicată niciodată la Buzău sau în alt SPCLEP, preferându-se apliacarea legii şi eliberarea reşedinţelor pentru cetăţenii care au solicitat acest lucru şi au depus toate documentele expres şi limitativ prevăzute de lege. Pentru detalii referitoare la fenomenul luării abuztive sau fictive în spaţiu, se poate citi articolul din nota de subsol .

 

            CAP.V. Abuzul în serviciu comis prin neînscrierea vizelor de reşedinţă şi respingerea celor 10 cereri.

     Domnul P. a convins şefa de serviciu să facă un tabel, în care să înscrie numele şi CNP ul celor 10 persoane şi să se verifice global, în devălmăşie, dacă locuiesc sau nu la adresă. Această procedură nu e prevăzută în OUG 97 din 2005 R1, sau normele metodologice ori în vreo circulară.

            Organele de poliţie au competenţe limitate de verificare în teren, respectiv pentru certificarea identităţii persoanelor, la domicilii, nu reşedinţe, pentru a se stabili dacă o persoană locuieşte efectiv la domiciliu, când dovada adresei de domiciliu se face cu declaraţia pe propria răspundere Anexa 14 şi la persoanele majore pentru amprentarea lor. Nici un articol de lege nu permite organelor de poliţie să efectueze verificări cu privire la locuirea efectivă la reşedinţă. Verificările au fost făcute de poliţie în afara cadrului legal.

            Practic, domnul P. a instigat atât pe şefa de serviciu cât şi pe doamna N., care a primit documentele să comită câte un abuz în serviciu, demarând proceduri neprevăzute de lege şi emiţând o soluţie, respingerea cererilor, vădit contrară legii, în condiţiile în care nu există articol care să permită funcţionarilor să respingă cererile dacă sunt însoţite de toate documentele expres şi limitativ prevăzute de lege.

     Teoria locuirii efective e una inventată, în condiţiile în care Constituţia conferă deplina libertate de mişcare în ţară şi străinătate cetăţenilor români. Nici un text nu limitează dreptul unui proprietar de a lua în spaţiu oricâte persoane, la stabilirea domiciliului sau doar a reşedinţei.

     În afară de comiterea unui abuz în serviciu, domnul P. şi doamna V. au mai comis şi o gravă abatere disciplinară dar şi o discriminare, deoarece au tratat diferit aceşti 10 cetăţeni, fără a exista, potrivit legii, o justificare obiectivă, raţională şi rezonabilă. Practic, doar aceşti 10 cetăţeni, din cei circa 25.000 CARE SE PREZINTĂ ANUAL LA SERVICIUL DE EVIDENŢĂ BUZĂU, NU AU OBŢINUT VIZELE DE REŞEDINŢĂ, DEŞI AU DEPUS EXACT ACELEAŞI DOCUMENTE CA TOŢI CEILALŢI CARE LE-AU OBŢINUT, în termenele legale.

 

     CAP. VI. CONCLUZII ŞI MĂSURI PROPUSE

Acest stil de soluţionare a problemelor cetăţenilor e vădit ilegal, sfidător, dăunător şi cu impact negativ deosebit. Domnul P. a arătat încă o dată că el este şef şi face ce doreşte, nimeni nu îi poate cenzura creativitatea şi puterea discrerţionară de a respinge cererile oricui doreşte, invocând subterfugii care sunt anulate de legi cu forţă juridică superioară care ne guvernează activitatea. Dacă nu se iau măsuri de diminuare a prerogativelor faptice de putere ale domnului P., faptele de abuz în serviciu se vor înmulţi, gradul de nemulţumire al cetăţenilor va creşte iar doamna şef de serviciu va fi împinsă, în inocenţa sa naivă, în a aproba orice găselniţă şi invenţie a domnului P., respectându-şi până la pensie maestrul care a iniţiat-o în tainele meseriei.

Dacă principiul cetăţenii au prioritate în soluţionarea problemelor mai are o conotaţie concretă în cadrul primăriei Buzău şi în special a Direcţiei de evidenţă a persoanelor, e de preferat ca domnul P. să trecă la ghişeul de primiri documente, să nu mai desfăşoare activităţi de secretariat, să nu mai dea soluţii abuzive cu uşa închisă de 3 ori pe zi alaturi de doamna pseudoşef de serviciu V. şi să se respecte cu prioritate legea în activitatea curentă. Aşa zisa rigoare manifestată de P. şi V., prin imitaţie, a creat o atmosferă de teamă în rândul funcţionarilor, care preferă să abuzeze cetăţenii pentru a intra în graţiile şefilor decât să respecta cetăţenii şi să aplice textele de lege lata. Repetarea abuzurilor la care instigă domnul P. sunt de natură a aduce grave deservicii respectării dreptului fundamental la identitate al cetăţenilor şi imaginii de serviciu profesionist, aflat în slujba cetăţenilor, a Direcţiei de evidenţă a persoanelor Buzău”.

Iulian Gavriluta