LA ACEASTA ORA – Este convocat Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău? Vezi aici de ce

CJSU 2Se convoacă în şedinţă ordinară Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău în data de 25.06.2018, ora 11. 30. Lucrările şedinţei vor avea loc în Sala “Gheorghe Filipescu” a Consiliului Judeţean Buzău. Ordinea de zi este următoarea:

 

 

1. Informare privind monitorizarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţ apărute pe raza judeţului în semestrul I 2018.

Prezintă: col. Găvăneanu Viorel - împuternicit inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău.

2. Analiza şi aprobarea proiectului Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor negative specifice sezonului estival 2018.

Prezintă: col. Enache Valeriu – prim adjunct al inspectorului şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Neron Lupaşcu” al judeţului Buzău.

3. Informare privind activităţile preventive organizate cu grupuri ţintă de cadre didactice şi elevi din instituţiile de învăţământ preuniversitar, referitoare la pregătirea şi desfăşurarea excursiilor şi taberelor în zona montană.

Prezintă: lt.col. Cueru Virgil - Ioan - împuternicit inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Buzău.

4. Asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de îmbunătăţiri funciare, garanţia protecţiei eficiente a localităţilor şi terenurilor agricole, împotriva factorilor de risc şi a calamităţilor naturale.

Prezintă: ing.Duţă Marinela– şef serviciu ANIF – Unitatea de Administrare Buzău.

5. Informare privind necesitatea constituirii la nivelul judeţului a grupului local de experţi în vânat şi vânătoare pentru prevenirea şi combaterea pestei porcine africane.

Prezintă: dr.Milea Marijan – director executiv, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Buzău.

La lucrările şedinţei participă membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, constituit prin Ordinul Prefectului nr. 20/16.01.2018, cu modificările şi completările ulterioare. Serviciul Afaceri Europene, Dezvoltare Economică, Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate, Situaţii de Urgenţă, din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Buzău şi Secretariatul tehnic al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, prin înregistrare şi comunicare membrilor comitetului.

Ecaterina STROESCU