E PE BUNE! Refuzi un loc de munca? NU MAI PRIMESTI AJUTOR SOCIAL

Venit minim garantatDeputatii au adoptat, miercuri, un proiect de lege prin care dreptul la ajutor social inceteaza in cazul refuzului unui loc de munca oferit. Decizia a fost luata cu 274 de voturi "pentru", 4 "impotriva" si 2 abtineri.

Camera Deputatilor este for decizional in cazul acestui proiect de lege initiat de patru parlamentari ALDE, asa legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis. "Refuzul unui loc de munca oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca atrage incetarea dreptului la ajutorul social", prevede initiativa pentru modificarea si completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Proiectul mai prevede ca, in situatia pierderii dreptului la ajutor social, familia sau persoana singura poate solicita un nou drept dupa o perioada de 12 luni de la data deciziei de incetare a acestui drept. Initiativa legislativa stipuleaza ca pentru sumele acordate ca ajutor social una sau mai multe persoane majore apte de munca, raportat la cuantumul ajutorului social din familia beneficiara, au obligatia de a presta lunar, la solicitarea primarului, actiuni sau lucrari de interes local, fara a se putea depasi regimul normal de lucru si cu respectarea normelor de securitate si igiena a muncii. "In situatia in care persoana nominalizata sa efectueze actiunile sau lucrarile de interes local se afla in incapacitate temporara de munca sau si-a pierdut total ori partial capacitatea de munca, obligatia de a presta actiunile sau lucrarile de interes local (...) se transfera celorlalte persoane apte de munca din familie, cu acordul primarului", se mai arata in proiect. In cazul in care, dupa o verificare, se constata ca familia sau persoana singura a realizat venituri din alte surse si acestea nu au fost declarate de titular, se dispune incetarea dreptului la ajutor social. Initiativa legislativa stabileste si obligatii pentru primari in scopul valorificarii fortei de munca locale. Astfel, acestia au obligatia de a intocmi planul de activitati sezoniere pe baza solicitarilor primite de la persoane juridice, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale care au nevoie de forta de munca si functioneaza pe raza unitatii administrativ-teritoriale. Planul de actiune se aproba prin dispozitie a primarului, se afiseaza la sediul primariei si cuprinde activitatile sezoniere, beneficiarii de lucrari, precum si repartizarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social pentru desfasurarea activitatilor sezoniere. Potrivit proiectului, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei neindeplinirea de catre primar a obligatiilor.

Proiectul stabileste ca repartizarea activitatilor sezoniere se realizeaza de catre primar, dupa efectuarea de catre beneficiarii de ajutor social a orelor de munca stabilite, iar planul de actiune se transmite agentiilor teritoriale in luna urmatoare aprobarii. "Refuzul repetat de doua ori al persoanelor apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social de a efectua activitatile sezoniere conduce la incetarea dreptului. Fac exceptie (...) persoanele care au acceptat un loc de munca oferit sau participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, dupa aprobarea listei", se mai prevede in initiativa legislativa.

Ecaterina STROESCU