UPDATE – S-AU AFISAT REZULTATELE. Rezultatele de la Evaluarea Națională 2018 vor fi afisate astazi. Cum se rezolvă contestațiile și care sunt condițiile în care părinții pot vedea lucrările de examen ale copiilor
Last Updated on 19/06/2018 by Iulian Gavriluta

Rezultate evaluare 2018Rezultatele de la Evaluarea Națională 2018 vor fi afișate marți, până la ora 12:00, la avizierele școlare. Acestea sunt primele note obținute de absolvenții de clasa a VIII-a la examen. Elevii care sunt nemulțumiți de rezultate pot să depună contestații, între orele 14:00-19:00.

 

La contestație, fiecare lucrare este evaluată de către doi profesori. În cazul în care notele acordate după reevaluare sunt mai mari sau mai mici cu 1,5 puncte decât nota dinainte de contestații, atunci lucrarea merge la încă doi profesori. Absolvenții de clasa a VIII-a mai au doar cateva ore până află ce note au luat la Evaluarea Națională. Rezultatele de la examenele de Matematică și Română contează în admiterea la liceu.  

Calendarul Evaluării Naționale 2018 prevede că primele rezultate sunt publicate pe 19 iunie 2018. Rezultatele elevilor la Evaluarea Națională 2018 sunt afișate în școli, până în ora 12:00, precum și pe edu.ro - potrivit cutumei. Elevii nemulțumiți de notele primite la examen pot să depună contestații, tot marți 19 iunie, între orele 14:00-19:00.

Pe 23 iunie sunt afișate rezultatele finale de la Evaluarea Națională.

Părinții pot să ceară comisiei județene de examen să vadă lucrările propriului copil, dar numai după afișarea rezultatelor finale, după soluționarea contestațiilor. “La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal”, mai spune legislația. Această cerere de vizualizare a lucrării copilului nu poate conduce, însă, nici la recorectare, nici la modificarea notelor.

Calendar Evaluarea Națională 2018

4 - 8 iunie 2018       Înscrierea la evaluarea națională

8 iunie 2018             Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018           Limba şi literatura română - examen scris

13 iunie 2018           Matematică - examen scris

14 iunie 2018           Limba şi literatura maternă - examen scris

19 iunie 2018           Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

19 iunie 2018           Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00)

20 - 22 iunie 2018   Soluţionarea contestaţiilor

23 iunie 2018           Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor

Ministerul Educației a anunțat că implementarea Regulamentului european pentru protecția datelor personale (GDPR) nu afectează procedura de publicare a rezultatelor de la Evaluarea Națională sau Bacalaureat. Numele și notele de la examen pot fi anonimizate, la cererea elevului sau a părintelui, dar această posibilitate exista și până acum, a spus Ministerul.

Cum se corectează lucrările

Lucrările sunt corectate în alte județe decât cel în care elevii au susținut examenele. Fiecare lucrare este evaluată de către doi profesori. În cazul în care diferența dintre notele date de cei doi este de cel mult 1 punct, atunci nota finală este calculată ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire.

Dacă cei doi profesori dau note între care există o diferență mai mare de 1 punct, atunci lucrarea este recorectată de alți doi profesori. “Nota finală este calculată din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca media aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală” - prevede Ordinul privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017-2018.

Cum se rezolvă contestațiile

La contestații, “notele acordate după reevaluare sunt comparate cu cele acordate în etapa de evaluare inițială. În situația în care se constată o diferență de notare mai mare de 1,5 puncte, în plus sau în minus, între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații, lucrarea este transmisă spre reevaluare altor doi profesori evaluatori. Nota finală, urmare a reevaluării în etapa de soluționare a contestației, este calculată din cele 4 (patru) note, după eliminarea celor două note/valori centrale”, se arată în același ordin. Această notă nu mai poate fi modificată. Ordinul care stabilește această procedură de corectare este semnat de fostul ministru Liviu Marian Pop.

Rezultatele de la Evaluarea Națională din ultimii 14 ani

Numarul elevilor cu note peste 5, la examenele din 2004 - 2017:

2017 - 77% (76,9% înainte de contestații) sursa

2016 - 75% din totalul celor au prezenți la examen

2015 - 79,36% ( 79,3% inainte de solutionarea contestatiilor)

2014 - 71,12% (70,78 % inainte de solutionarea contestatiilor)

2013 - 75,89% / Al doilea an cu camere video, primul cu acuzatii ca subiectele sunt simple

2012 - 66,12% / Primul an in care au fost introduse camere video la evaluare

2011 - 81,79%

2010 - 85,97%

2009 - 88,90%

2008 - 89,93%

2007 - 77,96%

2006 - 67,16%

2005 - 62,39%

2004 - 71,38%

Notele obținute de elevi la Evaluarea Națională contează în admiterea la liceu. Media de admitere la liceu este formată din media generală la Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a (80%) şi media generală de absolvire a claselor a V-a - a VIII-a (20%).

Înscrierea în clasa a IX-a a absolvenţilor de gimnaziu se face prin repartizare computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, în baza opţiunii candidatului pentru filiera, profilul, specializarea sau domeniul respectiv și în limita locurilor aprobate, prin planul de şcolarizare, pentru unităţile şcolare finanţate de la bugetul de stat.

Calendar admitere la liceu 2018

29 iunie – 3 iulie 2018   Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a

29 iunie – 3 iulie 2018   Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fişele de înscriere

30 iunie – 4 iulie 2018   Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator, corectarea greşelilor în baza de date computerizată şi listarea fişelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

9 iulie 2018   Repartizarea computerizată la liceu a absolvenţilor clasei a VIII-a Afişarea la școlile gimnaziale a listei cu locurile neocupate la liceele din județ

10 - 13 iulie 2018 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost repartizaţi.

A.M.

UPDATE - Rezultatele au fost publicate pe evaluare.edu.ro. Rezultatele la EVALUAREA NAŢIONALĂ 2018 au fost afişate şi la centrele de examen. Contestaţiile pot fi depuse marţi până la ora 19:00.