LIVE – Sedinta ordinara a CLM Buzau. Care sunt proiectele de hotarare aflate pe ordinea de zi? (FOTO-VIDEO)
Last Updated on 18/06/2018 by Iulian Gavriluta

Sedinta ordinara CLM BuzauSe convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă ordinară pentru luni, 18 iunie 2018, ora 11,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei nr. 1, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).

 

 

 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:

1.- proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2018 la nivelul unității administrativ-teritoriale municipiul Buzău în vederea încadrării în prevederile O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;

2.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modelului de capace cămine canalizație în municipiul Buzău;

3.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea participării Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Buzău, la înfiinţarea Asociației Pentru Dezvoltare Locală Buzău 2017;

4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea repartizării unei locuinţe pentru tineret, construită în regim de închiriere prin Agenţia Naţională de Locuinţe în municipiul Buzău şi rămasă vacantă pe perioada exploatării acesteia;

5.- proiectul de hotărâre privind scoaterea din funcţiune, casarea si valorificarea unor mijloace fixe proprietate privată a municipiului Buzău, mijloace fixe aduse aport în natură la capitalul social al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

6.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării listei de investiții, inclusă în anexa nr.4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 87/2018 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 al Societăţii Comerciale „Urbis-Serv” S.R.L. Buzău;

7. - proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării organigramei, numărului de personal și a statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Buzău;

8.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii publice „Reabilitare strada Pompiliu Ștefu din municipiul Buzău”;

9.- proiectul de hotărâre privind colectarea separată a deşeurilor şi acordarea de facilităţi către persoanele fizice şi asociaţiile de proprietari;

10.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării şi completării Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 33/16.02.2018;

11.- proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri situate pe strada Unirii, între municipiul Buzău și doamna Angela Bădiu;

12.- proiectul de hotărâre privind aprobarea alipirii a trei loturi teren cu numerele cadastrale 64.212, 58.876, respectiv 58.877;

13.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării Consiliului Local al municipiului Buzău de trecere din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Buzău a unor imobile aflate în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului, situate pe teritoriul municipiului Buzău;

14.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului limitrof Colegiului Naţional Mihai Eminescu;

15.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenului situat în şoseaua Nordului, Tarlaua 30, Parcela 274;

16.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente drumurilor de exploatare și a canalelor de irigație situate în tarlaua 33 din municipiul Buzău;

17.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al municipiului Buzău a terenurilor aferente unor alei, străzi, bulevarde;

18.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Transilvaniei, nr. 307 B;

19.- proiectul de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului a unui teren situat în municipiul Buzău, strada Piersicului nr. 50 bis;  

20.- alte probleme ale activităţii curente.

          Art. 2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă publică a prevederilor prezentei dispoziţii.

CLM Iunie 2018

 

CLM Buzau iunie 2018

 

Primar CLM iunie 2018