PE BANII CUI? Locuinte oferite GRATUIT, chiar si fara plata intretinerii. Cine sunt privilegiatii?
Last Updated on 15/06/2018 by Iulian Gavriluta

Case RAAPPSGuvernul a discutat si aprobat în ședința de miercuri un proiect de Ordonanță de Urgență prin care vor fi oferite privilegii președinților Curții Constituționale, Înaltei Curți de Casație și Justiție, Curții de Conturi, CSM și Academiei Române. Aceștia vor primi reședințe oficiale, care vor fi puse la dispoziție gratuit de Regia Autonomă - Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RAAPPS).

 

Aceste persoane nu vor plăti nici măcar cheltuielile cu întreținerea, ele fiind suportate de RAAPPS. În schimb, RAAPPS vrea să majoreze tarifele de închiriere pentru imobilele atribuite persoanelor fizice obișnuite. Până acum, potrivit Ordonanței 19/2002, puteau beneficia de reședințe oficiale președintele României, președintele Senatului, președintele Camerei Deputaților, primul-ministru și persoanele care au avut calitatea de șef al statului român. Acum, Guvernul vrea să-i adauge și pe președinții celor cinci instituții: Curtea Constituțională, Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea de Conturi, Consiliul Superior al Magistraturii și Academia Română. Pentru cei care au dreptul la reședințe oficiale, cu excepția foștilor președinți, cheltuielile cu întreținerea erau suportate de instituțiile la care lucrau. După modificările prevăzute în proiectul de ordonanță de urgență, cheltuielile de întreâinere vor fi suportate de RAPPS. Proiectul de OUG mai prevede clar, ceea ce era prevăzut deja în HG 1214/2001, că foștii președinți vor putea beneficia de reședințe oficiale, fără plata chiriei, dar platind cheltuielile de întreținere. Aceștia, în afară de președintele Consiliului Superior al Magistraturii și cel al Academiei Române, puteau cere locuințe de protocol, dar cu plata chiriei și suportarea celorlalte cheltuieli. Mai exact, acum, potrivit Ordonanței 19/2002 "pot beneficia de locuințe de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care îndeplinesc următoarele funcții publice: vicepreședinți ai Senatului și ai Camerei Deputaților, miniștri și asimilați ai acestora, precum și președintele Curții Constituționale, președintele Curții Supreme de Justiție, președintele Curții de Conturi, președintele Consiliului Legislativ și avocatul poporului". Guvernul consideră acum că trebuie să aibă aceleași avantaje ca primii oameni în stat. "Având în vedere importanța deosebită și rolul funcțiilor de preşedinte al Curţii Constituţionale, preşedinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție, preşedinte al Curţii de Conturi, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii și președinte al Academiei Române, se impune crearea cadrului legal pentru ca persoanele care ocupă aceste funcții să beneficieze de reședințe oficiale din cadrul fondului locativ de protocol și bunuri mobile aflat în domeniul public al statului și administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat". Cheltuielile de întreţinere pentru energie, gaze, apă, canal, amortizarea şi uzura mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar, taxele şi impozitele pe clădiri şi terenuri aferente utilizării reşedinţei oficiale se vor suporta din fondurile regiei", se arată în nota de fundamentare a proiectului de OUG. Pe de altă parte, proiectul de act normativ permite majorarea chiriilor pentru persoanele care "nu beneficiază de reglementări ale unor legi speciale", pe motiv că sunt prea mici, iar RAAPPS nu-și mai poate acoperi costurile de administrare. "Luând în considerare nivelul redus al tarifului chiriei, care nu acoperă cheltuielile efective ale Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat" cu aceste imobile, se impune, în regim de urgenţă, crearea cadrului legal pentru actualizarea nivelului tarifului chiriei, de către consiliul de administrație al regiei, pe baza propunerilor fundamentate ale fiecărei sucursale în parte, astfel încât administrarea bunurilor statului să se realizeze în condiții de eficiență", se precizează în nota de fundamentare.

Sursa - hotnews.ro

A.M.