LIVE – Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară “Buzău 2008″ (FOTO-VIDEO)
Last Updated on 31/05/2018 by Iulian Gavriluta

Adunare Generala ADI 2008In temeiul prerogativelor conferite de art. 19 alin (1) şi art. 11, litera d) din Statutul Asociatiei, Presedintele Asociaţiei, dl. Petre Emanoil Neagu - reprezentant al Consiliului Judeţean Buzău,

 

 

CONVOACA

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară “Buzău 2008", în data de 31.05.2018, ora 11.00 , la Sala D. Filipescu, Consiliul Judeţean Buzău, bdul Bălcescu, nr. 48, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea primirii Comunei Balesti, judetul Vrancea si Comunei Chiliile, judetul Buzau, prin Consiliile Locale, în calitate de noi membri al Asociaţiei şi, respectiv aprobarea modificării Actului constitutiv si a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară “Buzău 2008”;

2. Avizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli, pentru anul 2018 al Operatorului Regional Compania de Apă S.A. Buzău;

3. Aprobarea Programului Activităţilor Planificate al Societăţii Compania de Apă S.A. Buzău, pentru anul 2018;

4. Aprobarea lndicatorilor de performanţă ai Operatorului Regional - Compania de Apă S.A. Buzău, pentru anul 2018;

5. Avizarea Bilantului contabil si a Situatiilor financiare ale societatii Compania de Apa SA Buzau pentru exercitiul financiar al anului 2017;

6. Avizarea Repartizarii profitului net al societatii Compania de Apa SA Buzau pe anul 2017;

7. Avizarea Raportului anual asupra activitatii de administrare la SC Compania de Apă SA Buzău pe anul 2017;

8. Avizarea Raportului de audit extern al Situaţiilor financiare ale societatii Compania de Apa SA Buzau pe anul 2017;

9. Diverse.

În cazul în care nu este întrunit cvorumul necesar adoptării de hotărâri, şedinţa Adunării Generale a Asociaţiei, se va reîntruni în data de 31.05.2018, ora 11.30, în acelaşi loc şi având aceiaşi ordine de zi.

Prezentul convocator îI anulează pe cel programat în data de 24.05.2018.

Ecaterina STROESCU

UPDATE - De la sedinta lipseste Primarul Municipiului Buzau Constantin Toma care primeste vizita unei delegatii din India la sediul Primariei Buzau.

 

ADI Buzau 2008

ADI 2008