LA ACEASTA ORA – Sedinta Ordinara a Colegiului Prefectural Buzau. Cine prezinta raport de activitate in fata Prefectului Carmen ICHIM?
Last Updated on 30/05/2018 by Iulian Gavriluta

Colegiul 3A fost emis Ordinul Prefectului nr. 310/18.05.2018 privind convocarea în ședință ordinară a Colegiului Prefectural în data de 30 mai 2018, ora 10:00.Ordinea de zi este următoarea:

 1. Informare privind acoperirea vaccinală la nivelul judeţului Buzău la grupa de vârstă 0-14 ani, conform Programului Naţional de Vaccinări.
  Prezintă: Ungureanu Cristina – Director executiv, Direcţia de Sănătate Publică Buzău
 2. Informare privind asigurarea necesarului de servicii medicale şi farmaceutice accesibile pentru toată populaţia judeţului prin contractele încheiate de Casa de Asigurări de Sănătate Buzău în anul 2018.
  Prezintă: Alexandru Raluca Ecaterina – Preşedinte – Director general, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Buzău
 3. Raport privind rezultatul controalelor efectuate şi a măsurilor impuse în procesele verbale de constatare pe linia salubrizării localităţilor, cursurilor de apă, lacurilor de acumulare, bălţilor şi malurilor acestora şi a căilor de comunicaţie ;  raport privind verificarea desfăşurării activităţilor de picnic.
  Prezintă: Stoian Marilena – Director, Administraţia Bazinală de Apă Buzău Ialomiţa
  Sigaciu Gheorghe – Comisar şef, Comisariatul Judeţean Buzău al Gărzii Naţionale de Mediu
 4. Informare privind rezultatul campaniei de împăduriri şi reconstrucţie ecologică din primăvara anului 2018, precum şi măsurile luate pentru prevenirea evenimentelor deosebite în fondul forestier administrat de Direcţia Silvică Buzău.
  Prezintă: Pitiş Cornel – Director, Direcţia Silvică Buzău
 5. Informare privind pregătirea campaniei de irigaţii în anul 2018 pentru asigurarea unui nivel optim de umiditate a solului în amenajările de irigaţii de utilitate publică din judeţul Buzău.
  Prezintă: Mihalache Gheorghe – Director adjunct, ANIF – Unitatea de Administrare Buzău
 6. Diverse.

Ecaterina STROESCU