Ce parere aveti despre analiza activitatilor desfasurate de Directia Poliţiei Locale Buzău, in primele 4 luni ale anului 2018 (VIDEO)?
Last Updated on 22/05/2018 by Iulian Gavriluta

Politia Locala analiza 2018 NBPolitistii locali au desfăsurat pe raza municipiului Buzau, în perioada 01.01-30.04.2018, o serie de actiuni, în vederea asigurării unui climat de ordine si liniste publică, respectarea curăteniei pe domeniul public, precum si depistarea conducătorilor de autovehicule care nu manifestă o bună conduită în trafic.

 

În urma activitătilor desfasurate au fost constatate si aplicate 5 438 sanctiuni contraventionale, din care 3 073 avertismente, cu valoarea totala de 792 085 lei.

Faptele contraventionale depistate de politistii locali din cadrul Serviciului Ordine si Liniste Publica, au constat în tulburarea ordinii si linistii publice, abandonul deseurilor menajere în alte locuri decât cele special amenajate, consumul de băuturi alcoolice pe domeniul public, fumatul în spatiile publice interzise prin lege, comertul stradal neautorizat. Actiunile au vizat zonele situate pe bdul. Nicolae Balcescu, str. Spiru Haret, Bdul. 1 Decembrie 1918, Bdul Unirii, Micro 3, Micro 14, Posta si Mihai Viteazul, cart. Simileasca, Piata Centrala Av. Stan Sararu, Piata Micro 14, Piata Micro 5, Piata Crang.

De asemenea, pe str. Independentei (zona Zahana), au fost depistate trei persoane in timp ce transportau si incercau sa comercializeze produse nefiscalizate (tigari). Persoanele depistate au fost sanctionate contraventional iar bunurile care au condus la savarsirea contraventiilor au fost confiscate (250 tigarete).

Pe linia prevenirii şi combaterii absenteismului şcolar şi a consumului de alcool de către minori, politistii locali impreuna cu reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Buzău au verifict 16 unitati de alimentatie publica de tip bar, situate în zona unităţilor de învăţămant, dar si in zona centrală şi a autogării din municipiu, unde au fost depistaţi 24 de elevi, ce absentau de la cursuri, dar nu consumau băuturi alcoolice. Institutiile de invatamant au fost informate cu privire la activitatile pe care le desfasurau elevii care absentau de la orele de curs in mod nejustificat.

In perioada de referinta, politistii locali din cadrul Serviciului Ordine si Liniste Publica au aplanat un numar de 18 stari conflictuale.

Poliţiştii locali cu atribuţii pe linie rutieră au actionat pentru fluidizarea traficului rutier în intersectiile aglomerate, efectuând controale specifice pentru respectarea de către conducătorii auto a semnificatiei indicatoarelor rutiere care reglementează oprirea, stationarea, precum si accesul interzis. Politistii locali, au actionat pe raza municipiului, pentru prevenirea incalcarii, H.C.L 326/16.11.2017, pentru aprobarea Regulamentului privind masurile edilitar-gospodaresti, administrarea fondului locativ public si privat si alte masuri pentru asigurarea ordinii si curateniei municipiului Buzau, art. 5, lit. z – privind, parcarea sau stationarea pe domeniul public, a rulotelor si vehiculelor destinate efectuarii de servicii de tractare/remorcare (platforme) si lit. t, privind stationarea voluntara a vehiculelor (cu exceptia autoturismelor cu o masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 t, pentru transportul de marfa si a vehiculelor care au mai mult de noua locuri pe scaune pentru transportul de persoane, pe drumurile publice si terenurile apartinand domeniului public sau privat al municipiului Buzau. Stationarea este permisa numai in autobaze, in parcari publice cu plata sau in locuri speciale destinate acestui scop semnalizate prin indicatoare sau marcaje de catre Comisia de Securitate Rutiera de la nivelul Primariei Buzau).

In urma verificarilor efectuate, au fost depistate si identificate un numar de 6 autoturisme abandonate, pentru care s-a intocmit documetatia, in conformitate cu prevederile Legii 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale.

Poliţiştii locali cu atributii in domeniul circulatiei si disciplinei rutiere, au dispus măsura tehnico-administrativa de ridicare a 31 autovehicule, pentru încălcări ale prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 965/2016, privind circulaţia pe drumurile publice, pentru modificarea O.U.G. nr. 195/2002R., aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, pentru staţionări voluntare pe trecerile de pietoni, în intersecţiile aglomerate ale municipiului (stânjenind circulaţia rutieră şi pietonală), în statiile pentru transportului public în comun sau pentru blocări ale căilor de acces la drumul public.

Compartimentul Disciplină în Constructii si Afisaj Stradal, a întreprins verificări pentru solutionarea sesizarilor primite in scopul respectarii disciplinei in constructii, stabilite de Legea 50/1991R, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii precum si pentru verificarea stadiului lucrărilor de desfiintare a unor clădiri. In urma activitatilor desfasurate s-a dispus sistarea lucrarilor neautorizate, pana la intrarea in legalitate. De asemenea, politistii locali, au intocmit 41 de referate, catre Serviciul Juridic, din cadrul Primariei Buzau, cu privire la nerespectarea masurilor complementare stabilite in procesele verbale de contraventie.

Compartimentul Protectia Mediului a verificat în teren sesizările cetatenilor, monitorizând toate cartierele în vederea depistării persoanelor care depozitează deseuri menajere sau deseuri provenite din constructii pe domeniul public.

Impreuna cu operatorul de salubrizare licentiat pe aria de competenta, au actionat, pe raza municipiului pentru depistarea persoanelor care incalca prevederile H.C.L 279/2017, privind accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animală, cât si a celor trase sau împinse cu mâna, pentru transportul deseurilor, precum si colectarea/ridicarea de către persoane neautorizate a deseurilor de orice natură depozitate la platformele de colectare a deseurilor menajere.

           In urma activitatilor desfasurate, au fost depistate si sanctionate 11 persoane, care transportau cu vehicule trase sau impinse, deseuri sustrase de la platformele de colectare a gunoiului menajer. A fost dispusa confiscarea bunurilor reciclabile si a vehiculelor trase sau impinse, care au fost folosite la savarsirea contraventiei.

Politistii locali din cadrul Compartimentului Inspectie Comerciala au verificat agentii economici, în vederea reinoirii/obtinerii autorizatiei de functionare. Totodată, au desfăsurat actiuni de control în Piata Centrala “Av Stan Sararu”, Piata Micro 5, Piata Micro 14, Piata Crang, bd. Unirii, bd. N. Balcescu, cart. Mihai Viteazul, cart. Posta, cart. Brosteni, cart. Micro 5, cart. Dorobanti 1si 2, cart. Micro 14, cart. Micro 3, pentru prevenirea şi combaterea comerţului stradal neautorizat si comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă.

Politistii locali cu atributii în domeniul evidentei persoanelor au desfăsurat verificari in teren pentru respectarea normelor legale privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor, conform OUG 97/2005 republicata, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani.

Agentii din cadrul Serviciului Paza Bunuri si Valori, au actionat pe raza municipiului pentru imbunatatirea activitatii de prevenire a infractionalitatii stradale in zona unitatilor de invatamant si pe traseele de afluire/defluire ale elevilor pe raza municipiului Buzau pe semestrul 2 al anului scolar 2017/2018 si au asigurat paza unor obiective, in conformitate cu H.C.L Buzau nr. 270 din 21.12.2016, privind stabilirea listei bunurilor si obiectivelor aflate in proprietatea municipiului Buzau sau in administrarea autoritatilor administratiei publice locale sau a altor servicii/institutii publice de interes local a caror paza se asigura de Directia Politiei Locale Buzau.

De asemenea, conform Planului de paza si supraveghere a platformelor de gunoi si a zonelor unde se depoziteaza frecvent gunoi nr. 23632/12.09.2017, agentii au actionat pentru depistarea persoanelor care depoziteaza gunoiul direct pe sol sau imprastie continutul acestora in zona platformelor de gunoi, unde au constatat si aplicat sanctiuni contraventionale.

Politistii locali din cadrul Directiei Politiei Locale Buzau, a constatat si aplicat in perioada Ianuarie - Aprilie 2018 = 5 438 sanctiuni contraventionale, din care 3 073 avertismente, in valoare de 792 085 lei, dupa cum urmeaza:

1.        Legea 61/1991R, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire

sociala, a ordinii si linistii publice = 965 sanctiuni, din care 517 av, cu valoarea de 96 100 lei;

2.        Legea 12/1990R, privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite = 33

sanctiuni, din care 27av, cu valoarea de 2 925 lei;

3.        OG 97/2005, privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor

romani = 46 sanctiuni, din care 1av, cu valoarea de 1780 lei;

4.        OUG 195/2002RMC, privind circulaţia pe drumurile publice = 3031 sanctiuni, din care 1520

av, cu valoarea de 459305 lei si 6089 puncte penalizare;

5.        Legea 54/2012, privind desfasurarea activitatilor de picnic = 12 sanctiuni, din care 10 av, cu

valoarea de 1000 lei;

6.        OG 55/2002, privind regimul de detinere al cainilor periculosi sau agresivi, = 3 sanctiuni, din

care 3av;

7.        Legea 349/2002, pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun =

8 sanctiuni, din care 3av, cu valoarea de 650 lei;

8.        Legea 50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii = 38 sanctiuni, cu

valoarea de 38 000 lei;

9.        Legea 185/2013, privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate = 4 sanctiuni, din

care 4 av;

10.      HCJ 7/2003, privind privind stabilirea de sanctiuni contraventionale pentru unele fapte ce

aduc atingere ordinii publice si sigurantjei civice in zona unitatilor de invatamant din judetul Buzau = 13 sanctiuni, cu valoarea de 875 lei;

11.      HCL 326/2017, privind măsuri edilitar-gospodăresti, administrarea fondului locativ public si

privat si alte măsuri pentru asigurarea ordinii si curăteniei în municipiul Buzău = 1063 sanctiuni, din care 817av, cu valoarea de 174 250 lei;

12.      HCL 325/2017, privind regulile de folosire a echipamentelor de joacă în municipiul Buzău =

10 sanctiuni, din care 8 av, cu valoarea de 150 lei;

13.      HCL 107/2017, privind regulamentul de administrare si atribuire a locurilor de parcare din

parcările de reşedinţă din municipiul BUZĂU = 58 sanctiuni, din care 40 av, cu valoarea de 2 800 lei;

     15. HCL 174/2016, pentru aprobarea traseelor din municipiul Buzău utilizate de operatorii de transport rutier de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean, în vederea îmbarcării/debarcării călătorilor = 12 sanctiuni, din care 10 av, cu valoarea de 4 000 lei;

     16. HCL 368/2017, pentru aprobarea Regulamentului privind administrarea spaţiilor verzi în municipiul Buzău = 51 sanctiuni, din care 41 av, cu valoarea de 4 750 lei;

       17. HCL 180/2017, pentru aprobarea „Regulamentului local de publicitate privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate pe raza municipiul Buzău, Judetul Buzău” = 1 sanctiune, cu valoarea de 500 lei;

       18. HCL 307/2017, privind deţinerea, creşterea, întreţinerea şi circulaţia câinilor, a celorlaltor animale de companie şi a animalelor de fermă, pe raza municipiului Buzău = 49 sanctiuni, din care 45 av, cu valoarea de 2 000 lei;

       19. HCL 279/2017, privind aprobarea unor reglementări cu privire la accesul şi deplasarea vehiculelor cu tracţiune animală, cât şi a celor trase sau împinse cu mâna, în municipiul Buzău = 11 sanctiuni, din care 2 av, cu valoarea de 2000 lei;

     20. Legea 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale = 5 sanctiuni cu valoarea de 10 000 lei.

     21. OUG 155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan = 25 sanctiuni, din care 25 de avertismente.

            Prin “Telefonul Cetateanului” 0238/955, la Dispeceratul Directiei Politiei Locale Buzau, in aceasta perioada au fost primite un numar de 1 165 sesizări, solicitări, reclamaţii si opinii, din partea cetatenilor municipiului Buzau cu privire la: stări conflictuale, tulburarea ordinii si linistii publice (muzică la intensitate ridicata), tulburarea ordinii si linistii publice de grupuri de tineri, autovehicule parcate neregulamentar şi blocarea căilor de acces, câini agresivi, locuri de parcare concesionate ocupate, depozitare de materiale de constructii pe domeniul public, consum de bauturi alcoolice în locuri publice, autovehicule expuse la vânzare pe domeniul public, fumatul în locuri interzise, gunoi menajer depozitat lângă platformele de depozitarea si colectarea a deseurilor menajere, modificări aduse la structura de rezistentă a clădirilor, solicitari din partea Urbis, Compania de Apă, Electrica, Distrigaz, solicitări primite din partea Politiei Municipiului Buzau si ISU Buzau (repartizări apeluri 112), persoane care apeleaza la mila publica, efectuarea de reparaţii auto pe domeniul public, copii pierduţi, etc.

Directia de Poliţia Locală Buzau, reaminteşte numărul de telefon la care cetăţenii pot apela pentru a semnala situaţii din sfera de competenţă –Telefonul Cetateanului 0238.955.

I.G.

 

https://www.youtube.com/watch?v=azCSurWn1hc&feature=youtu.be