INCEPE CURSA! In atentia cadrelor didactice, ISJ Buzau a publicat noua Metodologie de acordare a GRADATIILOR de MERIT valabila in 2018

Gradatie meritMinistrul Educatiei Nationale  a aprobat, prin ordin, metodologia si criteriile privind acordarea gradatiei de merit personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat, valabile in sesiunea 2018. Potrivit Anexei la OMEN 3633 din 03.05.2018 pentru a obtine gradatia de merit sunt luate in calcul patru criterii al caror punctaj maxim insumat reprezinta 100 de puncte: 

1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă, pentru personalul didactic de predare - maximum 77 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 30 puncte.

2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/managerială, pentru personalul didactic de predare - maximum 14 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 30 puncte.

3. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, Transfrontaliere, Banca Mondială și altele similare )/programe de formare profesională pentru personalul didactic de predare - maximum 14 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 10 puncte.

4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională, pentru personalul didactic de predare - maximum 5 puncte, iar pentru personalul didactic de conducere, îndrumare şi control - maximum 40 puncte.

Gradatia de merit se atribuie incepand cu 1 septembrie 2018. Personalul didactic din invatamant care beneficiaza de gradatie de merit pana la 31 august 2018 poate participa la un nou concurs.Numarul maxim de gradatii care pot fi acordate reprezinta 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, de indrumare si control existente la nivelul inspectoratului scolar. Cuantumul gradatiei de merit se determina prin aplicarea procentului de 25% la salariul de baza pentru fiecare beneficiar in parte.

 A.M.