,,Problemele secolului XXI: delincvenţa juvenilă, consumul de droguri şi violenţa în şcoală”, ediţia a X-a
Last Updated on 07/05/2018 by Iulian Gavriluta

SIMPOZION VIOLENTAMotto: „Ai grijă ce-ţi doreşti, învaţă să trăieşti!”. “Liceul Pedagogic "Spiru Haret", Buzău, în colaborare cu I.S.J. Buzău, vă invită în data de 9 iunie 2018 să participați la Simpozionul Național "Problemele secolului XXI: delincvenţa juvenilă, consumul de droguri şi violenţa în şcoală", ediţia a X-a, activitate integrantă a Proiectului Educaţional Național "Nouă ne pasă", cuprins în Anexa nr. 7 la Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 3076 /17.01.2018, poziţia 1375” – professor Serenella Dinu, inspector ISJ Buzau.

Argument: Simpozionul se adresează atât elevilor, cât şi profesorilor şi răspunde nevoilor de informare corectă a copiilor şi adolescenţilor, pe tematica consumului de droguri, a traficului de fiinţe umane - problemă care este mai puţin abordata în cadrul şcolii. Poate contribui la o mai bună implicare a elevilor şi cadrelor didactice în prevenirea extinderii traficului de fiinţe umane, a consumului de droguri, a infectării cu virusul HIV, a violenţei în perimetrul şcolar, la stimularea unui comportament preventiv la elevi şi a unei atitudini de toleranţă. În cadrul activităţilor simpozionului va avea loc un schimb de bune practici, între elevii şi profesorii din diferite şcoli din judeţele partenere şi nu numai, care au fost implicate în programe de prevenire a traficului de fiinţe umane, consumului de droguri şi a violenţei în perimetrul şcolar. Instituţiile abilitate pentru stoparea fenomenelor amintite, invitate în cadrul simpozionului, pot contribui la formarea / informarea pe această tematică, a participanţilor la lucrările simpozionului. Prin efortul comun, şcoala şi societatea pot reduce efectele fenomenelor amintite, în rândul copiilor şi adolescenţilor.

            De asemenea amintim că pe data de 4 iunie, în fiecare an sărbătorim Ziua Internaţională a copiilor inocenţi, victime ale agresiunii, activitate ce face parte din Calendarul UNESCO.

Organizator: Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău

Data: 09.06.2018

COORDONATOR:

Serenella Liliana DINU – prof. chimie - fizică Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău

Echipa de proiect:

Cristina Iuliana IACOB– director Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău

Cristina MAICAN– director adjunct Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău

Olguța NEGOIȚĂ– director adjunct Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău

Cristina CIUCU – informatician Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău

Adina Mădălina CONSTANTIN prof. limba română Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău

Laura FILIP – prof. limba engleză Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău

Nicoleta MUȘAT – prof. geografie Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău

Alexandra Georgiana MIHAI – prof. arte plastice Liceul Pedagogic "Spiru Haret" Buzău

Parteneri:

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău, România

Centrul de Examinare și Prevenire Antidrog Buzău

Asociația profesorilor de chimie, fizică și biologie "Chem-Bio-Phyz"

Scop: Simpozionul Naţional ,,Problemele secolului XXI: delincvența juvenilă, drogurile şi violenţa în şcoală” are drept scop prevenirea consumului de droguri, a infectării cu virusul HIV, a delicvenţei juvenile, a violenţei în şcoală şi a traficului de persoane.

Obiective:

            combaterea consumului de droguri şi a traficului de persoane prin organizarea / desfăşurarea activităţilor /campanii în mediul şcolar;

            identificarea factorilor de risc şi prevenirea influenţei lor asupra stării de sănătate în materiale prezentate în cadrul simpozionului;

            prevenirea extinderii traficului de fiinţe umane şi a consumului de droguri prin implicarea elevilor şi a cadrelor didactice;

            prevenirea şi combaterea delincvenţei juvenile, a violenţei în şcoală / în afara şcolii prin realizarea de activităţi la nivelul şcolii;

            identificarea cauzelor, originilor, formelor de manifestare şi a posibilităţilor de prevenire a violenţei în perimetrul şcolar;

Grup ţintă:

- cadre didactice din învăţământul preuniversitar;

- elevi din învăţământul preşcolar, primar, gimnazial şi liceal

Secţiuni cadre didactice:

1). Violenţa – o realitate a zilelor noastre

2). Drogurile – o tentaţie ucigaşă

3). Rolul normelor şi legilor privind delincvența juvenilă.

4). Exemple de bune practici (proiecte de activităţi şcolare şi extraşcolare, programe, acţiuni realizate la nivelul unităţii şcolare).

Secţiune pentru preşcolari şi învăţământul primar

Concurs de grafică, fotografii şi colaje

Secţiune pentru elevi din învăţământul gimnazial şi liceal

            1). Există violenţă în şcolile româneşti? Factori care influenţează manifestările violente.

            2). Drogurile – atentat la sănătate!

            3). Delincvența juvenilă – o problemă a zilelor noastre

REGULAMENT de PARTICIPARE  

Prezentarea fiecărei lucrări nu va depăşi 10 minute, având la dispoziţie sistem de proiecţie;

Pentru buna desfăşurare a simpozionului, realizarea mapei şi acoperirea taxelor poştale, cadrele didactice participante vor achita o taxă de participare de 25 lei cadru didactic (35 lei soţ-soţie), sumă ce se va achita în prin mandat poştal pe numele prof. Serenella DINU, str. Unirii, bl. 10B, ap.1, Buzău, cod. 120190 (informaţii suplimentare tel. 0723413403);

Cadrele didactice care doresc să primească şi publicaţia (cod ISSN), vor achita în plus, 20 lei, sumă ce va fi depusă odată cu taxa de participare;

Pentru elevi NU se percepe taxă de participare;

Pentru Concursul de grafică: „Nonviolenţa este soluţia!”, fiecare lucrare va avea o etichetă ce va conţine:

Lucrările prezentate vor trebui să îndeplinească următoarele cerinţe:

- să aibă caracter de originalitate, noutate şi aplicabilitate practică în activitatea şcolară, curriculară şi extracurriculară şi să cuprindă experienţe personale;

- în funcţie de complexitate lucrările pot fi elaborate şi în echipe de două cadre didactice;

- redactarea lucrărilor se va face pe format A4, pe o singură parte, la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat „justified”), conţinând semnele diacritice;

- titlul va fi scris cu majuscule (Book Antiqua 14 Bold), centrat;

- la două rânduri de titlu se va scrie autorul şi unitatea de învăţământ (Book Antiqua 12 Bold);

- la două rânduri de numele autorului se începe scrierea lucrării (Book Antiqua 12);

           - bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordinea următoare: nume şi prenume autor, titlul lucrării, editura, oraşul, anul;

             - lucrarea va fi însoţită de un rezumat de 2 pagini A4, care va fi tehnoredactat după aceleaşi criterii ca şi lucrările (pentru publicare);

Lucrările şi rezumatul se vor preda organizatorilor numai în format electronic, prin     e-mail la adresa: serenelladinu@yahoo.com (cu precizarea - simpozion); prin poştă la adresa Dinu Serenella, str. Unirii, bl. 10B, ap.1, Buzău, cod. 120190 pentru concursul de grafică, machete, fotografii şi colaje (cu precizarea - concurs);

- responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor aparţine participanţilor.

Înscrierea participanţilor (elevi şi cadre didactice) se va face până la 02.06.2018, rezultatele concursului vor fi postate pe blogul simpozionului în data de 05.07.2018

VĂ AŞTEPTĂM!

PROGRAMUL

900 – 930   PRIMIREA INVITAŢILOR

930 - 1000   ALOCUŢIUNI ORGANIZATORI, INVITAŢI

1000 – 1400   SUSŢINEREA LUCRĂRILOR PE SECŢIUNI

       1400 – 1430 FESTIVITATEA DE PREMIERE

E.S.