Ședință lunga la CJ Buzau, in data de 26 aprilie 2018. Vezi aici Ordinea de zi

CJ Buzau 2Prin Dispoziția nr. 90 din 19.04.2018 Consiliul Județean Buzău este convocat în ședință ordinară în data de 26 APRILIE 2018, ora 9:00. Proiectele de hotărâre ce vor fi supuse aprobării:

Execuția bugetului propriu al județului Buzău pe trimestrul I 2018, pe cele două secțiuni;

 

Aprobarea utilizării în anul 2018 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2017 – formă actualizată 2;

Rectificarea a III–a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2018;

Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Spitalului Județean de Urgență Buzău;

Rectificarea a II-a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Teatrului „George Ciprian” Buzău;

Rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău;

Aprobarea decontării de către Spitalul Județean de Urgență Buzău a contravalorii amenajărilor efectuate de locatar și sublocatar la spațiul cu destinația de imagistică medicală (RMN);

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 203C, km 17+300 – 19+000,comuna Florica, județul Buzău”;

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Consolidare mal pe DJ 102F, la km. 2+200 – 2+350, comuna Berca, Județul Buzău”;

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Refacere DJ 220A, km. 0+300, sat Policiori, comuna Scorțoasa, județul Buzău”;

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Refacere zonă calamitată pe DJ 203L, 27+200, comuna Cozieni, județul Buzău”;

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reabilitare DJ 102C, km. 33+832 – 45+209, limită județ Prahova – Buda Crăciunești – Scărișoara – Bărăști (DN 10), județul Buzău;

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Restabilire condiții de circulație și refacere DJ 204M, km. 0+000 – 6+500, Mînzălești – Jgheab, județul Buzău;

Aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Modernizare DJ 203A, km. 13+300 – 15+000, Mărgăritești – Batogu, județul Buzău”;

Darea în administrarea Consiliului local al comunei Berca a unor suprafeţe de teren din DJ 203L, situate în intravilanul comunei Berca;

Aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor cărora li se acordă subvenții de la bugetul Județului Buzău în anul 2018 pentru activități de asistență socială, conform Legii nr. 34/1998;

Aprobarea Programului festivalului „BUZĂU FEST” ediția a II – a, 31 mai – 03 iunie 2018;

Aprobarea organizării și coorganizării de către Consiliul Județean Buzău a unor manifestări dedicate Zilei Internaționale a Copilului – 1 iunie 2018;

Aprobarea participării Consiliului Județean Buzău la Târgul Internațional de Turism, Spania – Bilbao, 4 – 6 mai 2018;

Completarea și modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 58/2018 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău în calitate de partener – cofinanțator al unor activități dedicate sărbătorii Centenarului Marii Uniri;

Aprobarea acordului de parteneriat între Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, și Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca, prin Facultatea de Business, pentru realizarea acțiunii de promovare în mediul on-line a unor obiective turistice din județul Buzău;

Aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Județean de Poliție Județean Buzău;

Aprobarea perfectării unor acorduri de colaborare între UAT Județul Buzău prin Consiliul Județean Buzău – custode al ariilor protejate Penteleu și Siriu și UAT-urile: Nehoiu, Pătârlagele, Gura Teghii, Brăești, Lopătari, Chiojdu și Siriu prin Consiliile locale;

Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Buzău

299/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale de asistență socială și protecția copilului Buzău și a Regulamentelor de organizare și funcționare a serviciilor sociale/unităților de asistență socială din structura instituției publice județene de asistență socială – formă actualizată;

Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău;

Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Muzeului Județean Buzău;

Aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Spitalul Județean de Urgență Buzău;

Aprobarea formei actualizate a statului de funcții al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău;

Aprobarea modificării numărului de personal, numărului de funcții publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

Aprobarea atribuirii licențelor de traseu pentru traseele județene: cod 022, Buzău Autogara Sud – Tăbărăști, Gălbinași – Bentu; cod 043, Buzău Autogara XXL – Cernătești; cod 054, Buzău Autogara XXL – Plaiul Nucului; cod 055, Buzău Autogara XXL – Malul Roșu; cod 078 Buzău Autogara Sud – Stîlpu; cod 083, Buzău Autogara Sud – Țintești – Maxenu, operatorului de transport SC TRANS ADRIAN UTIL SRL;

Aprobarea menținerii valabilității mandatului de administrator unic al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău până la numirea Consiliului de Administrație;

       RAPOARTE, INFORMĂRI, INTERPELĂRI

     Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2017 – centralizat.

I.G.