BIROURI NOI la Cadastru! Citeste care sunt reglementarile OBLIGATORII de accelerare a inregistrarii imobilelor

Cadastru cladiriGuvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, 18 aprilie a.c. o Ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. In conformitate cu angajamentele asumate de Guvernul Romaniei, prin acest act este reglementat cadrul normativ pentru accelerarea si eficientizarea inregistrarii imobilelor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara.

 

 

Astfel, principalele schimbari prevad, in special, urmatoarele:

  • pana la 31 decembrie 2018, la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti, se va constitui si va functiona cel putin un birou de cadastru si publicitate imobiliara sau, dupa caz, un birou de relatii cu publicul, ca unitati fara personalitate juridica, in subordinea oficiilor teritoriale; termenul initial era 31 decembrie 2017, insa acesta nu a putut fi respectat din cauza lipsei de personal si a imposibilitatii relocarii personalului existent in cadrul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI) sau in institutiile subordonate; in acest sens, se va modifica Regulamentul de organizare si functionare al ANCPI, in vederea suplimentarii numarului de angajati;
  • sectoarele cadastrale care vor face obiectul lucrarilor de inregistrare sistematica contractate de primarii, ca urmare a incheierii de contracte de finantare cu ANCPI, pot sa cuprinda atât imobile din extravilan, cât si din intravilan;
  • la prioritizarea sectoarelor cadastrale propuse de unitatile administrativ-teritoriale beneficiare ale finantarii lucrarilor de inregistrare sistematica, se vor avea in vedere si terenurile care fac obiectul subventiilor platite de Agentia de Plati si Interventie in Agricultura (APIA);
  • lucrarile de inregistrare sistematica se pot efectua atât la nivelul sectorului cadastral, cât si la nivelul intregii unitati administrativ-teritoriale, in acest sens fiind necesara diminuarea termenului de solutionare a contestatiilor, pentru accelerarea finalizarii acestora;
  • deschiderea cartii funciare se poate efectua in baza certificatului de mostenitor, indiferent de data deschiderii succesiunii, sau a actului de partaj voluntar incheiat in forma autentica, a partajului judiciar, indiferent de data actului;
  • in cazul imobilelor proprietate publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizeaza in baza actelor de proprietate, iar in lipsa acestora, a copiei extrasului de pe inventarul centralizat al bunurilor respective, atestat prin hotarâre de guvern, care confirma identitatea dintre imobilul din documentatia cadastrala si cel evidentiat in inventarul centralizat.  

Ecaterina STROESCU