Este buna initiativa? Va pune Toma pe tapetul CLM, propunerea liberalului Constantin Ionescu de a se crea facilitate pentru persoanele fizice si asociatiile de proprietari care aduna selectiv deseurile?
Last Updated on 15/04/2018 by Iulian Gavriluta

ionescu colectare gunoiPotrivit liberalului Constantin Ionescu - consilier local municipal, in urmatoarea sedinta a CLM Buzau este foarte posibil sa fie supus votului Proiectul de Hotarare privind “Colectarea separata a deseurilor si acordarea de facilitati catre persoanele fizice si asociatiile de proprietari”.

Cu toate ca este o initiative buna, este putin probabil ca social-democratii sa aprobe asa ceva, stiindu-se faptul ca de-a lungul timpului s-au dus lupte crancene intre consilieri, RER si interesul buzoienilor. Iata insa Proiectul, in intregime: “Avand in vedere :

•          Art. 19 si 20 din Hotararea Guvernului nr.621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare;

•          Art. 24 alin. (6) lit.d) din Legea nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

•          Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

•          Respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in       administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare;

•          Temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit.a) pct.14, art. 45 alin. (1) si art. 85 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

         Art.1. Asociatiile de locatari/proprietari si casele individuale au obligatia colectarii deseurilor menajere separate pe trei componente, dupa cum urmeaza:

a)        componenta reciclabila: hartie carton, plastic, PET, sticla, doze de aluminiu, ambalaje tetrapak;

b)        componenta reziduala;

c)         componenta biodegradabila/vegetala

         Art.2. Pentru colectarea deseurilor conform art. 1 se vor folosi urmatoarele recipiente:

a)        pentru componenta reciclabila: europubele galbene sau saci galbeni

b)        pentru componenta reziduala: europubele sau containerele gri sau negre

c)         Pentru componenta biodegradabila / vegetala: europubele maro / container metalic inscriptionat corespunzator

           Art.3. Operatorul de salubrizare autorizat va lua masuri pentru preluarea deseurilor colectate pe cele trei componente de la persoanele fizice si asociatiile de proprietari/locatari si dotarea acestora cu recipienti si/sau saci de plastic personalizati si inscriptionati cu titlul de deseuri care se vor colecta in conditiile stabilite la art. 1 si art. 2.

         Art.4. (1) Colectarea componentei reciclabile de la persoane fizice se va realiza saptamanal, in aceeasi zi de colectare a deseurilor reziduale si a deseurilor vegetale/biodegradabile.

(2) Colectarea deseurilor reciclabile depozitate in saci galbeni de la asociatiile de proprietari se va face saptamanal, intr-o zi stabilita de comun acord cu presedintii/administratorii asociatiilor de proprietari. In aceasta situatie, sacii galbeni trebuie depozitati intr-un loc accesibil masinilor de colectare, loc ce trebuie sa fie stabilit de catre reprezentantii asociatiei, langa blocurile din cadrul asociatiei. Acesti saci nu vor fi depozitati la platformele comune.

Colectarea deseurilor reciclabile depozitate in containerele de la platforme va respecta acelasi program ca cel al deseurilor menajere colectate de la platforme.

         Art.5. (1) Primaria Municipiului Buzau impreuna cu operatorul de salubrizare autorizat si presedintii/administratorii asociatiilor de locatari/proprietari vor lua masuri de constientizare si informare a locatarilor cu privire la necesitatea colectarii separate a deseurilor pe trei

componente. In acest sens vor fi afisate la loc vizibil informatii cu privire la obligativitatea colectarii separate, destinatia europubelelor/sacilor de colectare a componentei reciclabile, locul de depozitare si de colectare, precum si ziua la care componenta reciclabila va fi predata operatorului de salubrizare.

                     (2) Neintelegerile aparute intre operatorul de salubrizare si asociatiile de locatari/proprietari, casele individuale, se vor solutiona in prezenta reprezentantilor Primariei Municipiului Buzau.

         Art.6. (1) Asociatiile de locatari/proprietari vor desemna o persoana care va preda deseurile – componenta reciclabila operatorului de salubrizare in ziua stabilita cu operatorul de salubrizare, persoana careia ii va fi inmanat si bonul de cantar.

                  (2) Asociatiile de proprietari, prin reprezentantii lor, au obligatia de a distribui periodic locatarilor sacii galbeni primiti pe baza de proces verbal de la operatorul de salubritate.

         Art.7. Operatorii de salubrizare vor aplica un tarif diferentiat pentru evacuarea deseurilor de la persoanele fizice si asociatiile de locatari/proprietari care colecteaza separat compoinenta reciclabila astfel:

a)        pentru persoanele fizice si asociatiile de proprietari care colecteaza separat componenta reciclabila de componenta reziduala si biodegradabila/ vegetala, se va realiza o diminuare a valorii facturii lunare dupa cum urmeaza:

-           de 5% din valoarea facturii daca se colecteaza minim 3kg/gospodarie,apartament/luna;

-           de 10% din valoarea facturii daca se colecteaza minim 5kg/gospodarie,apartament/luna;

-           de 15% din valoarea facturii daca se colecteaza minim 8kg/gospodarie,apartament/luna;

         Art.8. Cantitatea minima de deseuri – componenta reciclabila - colectate si predate lunar de catre persoanele fizice cu contract individual si de catre persoanele fizice apartinand unei asociatii de proprietari operatorului de salubrizare pentru care se va diminua factura lunara este de minim 3 kg/gospodarie,apartament/luna.

         Art.9. Operatorul de salubrizare si Primaria Municipiului Buzau, prin serviciile specializate au obligatia de a desfasura o data la 3 luni actiuni de informare si constientizare a persoanelor fizice si asociatiilor de proprietari/locatari cu privire la obligativitatea colectarii separate a deseurilor pe cele trei componente mentionate la art.1.

         Art.10. Operatorul de salubrizare are obligatia sa creeze trasee separate de colectare pentru fiecare tip de deseu, precum si sa aloce masini distincte pentru colectarea si transportul deseurilor.

         Art.11. Separarea componentelor reciclabile pe tipuri de deseuri se va realiza de catre operatorul de salubrizare.

         Art.12. In cazul in care la depozitele de deseuri nu exista sisteme de sortare a deseurilor reciclabile, se interzice depozitarea finala a deseurilor – ce reprezinta componenta reciclabila, daca acestea respecta standardele de calitate necesare reciclarii.

         Art.13. Nerespectarea prevederilor prezentei hotarari atrage raspunderea contraventionala si se sanctioneaza cu amenda, dupa cum urmeaza:

a)        Nerespectarea de catre persoanele fizice si asociatiile de locatari/proprietari a prevederilor art. 1, art. 2, art. 6, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 – 2.000 lei.

b)        Nepreluarea separata a deseurilor colectate separat, decalarea zilei de colectare stabilite cu mai mult de o zi si nerespectarea prevederilor art. 3, art. 4, art. 5, art. 10, art. 11 de catre operatorul de salubrizare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 3.000 – 5.000 lei.

         Art.14. Contraventiile prevazute la art. 13 se constata si se sanctioneaza prin proces-verbal incheiat de persoanele imputernicite de catre Primarul Municipiului Buzau.

         Art.15. Contraventiilor prevazute la art. 13 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

         Art.16. Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 90 de zile de la adoptare, perioada necesara informarii populatiei conf. art. 5, art.6 si art.9.

Initiator, Consilier local PNL: Constantin Ionescu”.

I.G.