IMPORTANT! IN CURAND, Poliția va putea suspenda inmatricularea vehiculelor. Iata in ce conditii
Last Updated on 09/04/2018 by Iulian Gavriluta

InmatriculariPrevederile Ordonantei Guvernului privind suspendarea inmatricularii vehiculelor. OG 14 din 18 august 2017, care modifica și completeaza Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, intra in vigoare incepand cu 20 mai 2018. Informarea privind intrarea in vigoare, la data de 20 mai 2018, a O.G. nr. 14/2017 privind suspendarea inmatricularii vehiculelor poate fi gasita deja pe site-ul Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

Conform oficialilor institutiei cele mai importante puncta din noua Ordonanta sunt legate de suspendarea inmatricularii vehiculelor care va opera in urmatoarele situatii:

1) in cazul anularii sau expirarii valabilitatii I.T.P. (inspectia tehnica periodica);

2) in cazul netranscrierii transmiterii dreptului de proprietate a vehiculului de catre noul proprietar in termenul prevazut de lege de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului (90 de zile de la data inscrisa in contractul de vanzare-cumparare).

Pentru evitarea aplicarii sanctiunilor contraventionale prevazute de lege (amenda din clasa a IV-a de sanctiuni, retinerea certificatului de inmatriculare si a placilor cu numarul de inmatriculare), DROCIV recomanda poseosrilor de masini sa verifice data la care expira inspectia tehnica periodica si sa efectueze ITP in termenul inscris pe certificatul de inmatriculare (data valabilitatii fiind comunicata automat de catre Registrul Auto Roman si preluata in aceeasi maniera in sistemul de evidenta al DRPCIV). De asemenea, este important sa va asigurati ca, in cazul in care achizitionati un vehicul, il veti transcrie in urmatoarele 90 de zile pe numele dumneavoastra. Este recomandabil sa verificati cu atentie data intocmirii contractului de vinzare cumparare sau in situatia in care il achizitionati de la o alta persoana decat proprietarul acestuia, data vanzarii sale initiale.

Detalii tehnice

In Nota de Fundamentare a OG 14/2017 se arata ca „circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, a pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt reglementate de dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare”.

Actul normativ defineste inmatricularea unui vehicul ca operatiune administrativa prin care se atesta ca un vehicul poate circula pe drumurile publice, dovada a atestarii inmatricularii fiind certificatul de inmatriculare si numarul de inmatriculare atribuit. La nivel european conditiile necesare pe care trebuie sa le indeplineasca certificatele de inmatriculare emise de statele membre, sunt stabilite de Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de inmatriculare pentru vehicule, cu modificarile si completarile ulterioare. Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.1501/2006 privind procedura inmatricularii, inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, precum si Ordinul ministrului administratiei si internelor nr.1454/2006 privind forma, dimensiunile si continutul certificatului de inmatriculare si ale celui de inregistrare, emise potrivit abilitarii acordate in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002, au urmarit transpunerea Directivei 1999/37/CE.Normele de drept ale Uniunii Europene in domeniul certificatului de inmatriculare, prevazute in Directiva 1999/37/CE, au fost modificate prin Directiva 2014/46/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 3 aprilie 2014 de modificare a Directivei 1999/37/CE a Consiliului privind documentele de inmatriculare pentru vehicule, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr.127 din 29 aprilie 2014, statele membre avand obligatia sa le transpuna in legislatia nationala.Acest act european avea termen de transpunere 20 mai 2017 dar statele membre au obligatia de a aplica masurile stabilite prin actele cu putere de lege si actele administrative care transpun Directiva 2014/46/UE de la data de 20 mai 2018 (dispozitie imperativa). Acest termen stabilit de Directiva 2014/46/UE permite statelor membre sa ia toate masurile de natura administrativa pentru a putea avea capacitatea sa aplice dispozitiile de drept national la data de 20 mai 2018. Odata cu intrarea in vigoare a modificarilor aduse Directivei 1999/37/CE prin adoptarea Directivei 2014/46/UE, au fost stabilite dispozitii privind regimul mentinerii vehiculelor intr-o stare sigura si acceptabila din punct de vedere al mediului pe parcursul utilizarii acestora prin intermediul inspectiilor tehnice periodice si controalelor tehnice in trafic, precum si dispozitii privind o procedura de inmatriculare a vehiculelor care sa permita suspendarea autorizarii de a folosi in traficul rutier un vehicul care constituie un risc imediat pentru siguranta rutiera. Astfel, in special in cazurile in care utilizarea unui vehicul pe drumurile publice ar crea un risc din cauza starii tehnice a vehiculului, ar trebui sa fie posibila suspendarea autorizarii de utilizare a vehiculului respectiv pentru o anumita perioada de timp. Pentru simplificarea procedurilor administrative aferente suspendarii autorizarii, ridicarea acesteia ar trebui sa intervina fara a mai implica un nou proces de inmatriculare. Deoarece aceste prevederi nu au corespondent in legislatia nationala, in vederea transpunerii lor, se impune introducerea definitiei masurii suspendarii inmatricularii in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002, precum si stabilirea regimului juridic al acestei masuri administrative, respectiv situatiile in care se initiaza si inceteaza suspendarea inmatricularii si sanctiunile aplicate in cazul nerespectarii interdictiei de a circula cu un vehicul a carui inmatriculare a fost suspendata.

De asemenea, pentru a reduce sarcinile administrative si a facilita schimbul de informatii intre statele membre, Directiva 2014/46/UE stabileste ca informatiile legate de vehicule ar trebui inregistrate in format electronic. Aceasta directiva nu ar trebui sa impiedice un stat membru sa considere baza de date electronica gestionata de autoritatile sale competente drept principala sursa de informatii referitoare la un vehicul inmatriculat pe teritoriul sau iar statele membre ar trebui sa poata utiliza o retea electronica care sa includa date din bazele de date electronice nationale pentru a facilita schimbul de informatii.Potrivit art.9 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, pentru a fi mentinute in circulatie, vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia masinilor autopropulsate cu o viteza maxima constructiva care nu depaseste 25 km/h, a autovehiculelor cu senile, a tramvaielor si a vehiculelor cu tractiune animala, se supun inspectiei tehnice periodice, conform legislatiei in vigoare.Conform art.10 alin. (1) din acelasi act normativ, este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, precum si a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie.Potrivit art.102 alin. (1) pct.1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni conducerea pe drumurile publice de catre persoane fizice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat.Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.189/2005 pentru stabilirea unor masuri privind vehiculele rutiere inmatriculate, aprobata cu modificari prin Legea nr.432/2006, a fost instituita obligatia crearii unei baze de date integrate care sa asigure identificarea operativa a vehiculelor care nu au efectuata inspectia tehnica periodica.

Astfel, potrivit art. 1 din acest act normativ:

– Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor din Ministerul Afacerilor Interne constituie si administreaza baza de date nationala integrata privind vehiculele rutiere inmatriculate, care se actualizeaza pe baza datelor furnizate in sistem informatizat de catre Registrul Auto Roman (RAR), referitoare la vehiculele care au efectuat ITP;

– societatile autorizate sa efectueze inspectiile tehnice periodice ale vehiculelor sunt obligate sa comunice saptamanal RAR datele vizate privind efectuarea ITP;

– RAR are obligatia de a transmite Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor datele vizate in termen de 20 de zile de la efectuarea ITP. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit.

Acest act normativ stabileste inclusiv un mecanism de suspendare de drept a certificatelor de inmatriculare ale vehiculelor rutiere la implinirea unui termen de 15 zile de la data expirarii ITP, precum si un mecanism de informare a detinatorilor cu privire la suspendare. Astfel, suspendarea se comunica detinatorului vehiculului de indata, in scris, de catre Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor sau, dupa caz, de catre serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor – (art. 3). Potrivit art. 4 din acest act normativ suspendarea certificatului de inmatriculare inceteaza la data la care detinatorul vehiculului prezinta la Directia regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor dovada efectuarii ITP. De asemenea, suspendarea certificatului de inmatriculare se revoca de drept in cazul in care detinatorul vehiculului face dovada ca la data instituirii suspendarii indeplinea toate conditiile prevazute de lege cu privire la ITP.

De asemenea, acest act normativ instituie ca si contraventie conducerea pe drumurile publice a vehiculelor ale caror certificate de inmatriculare au fost suspendate in conditiile acestei ordonante de urgenta a Guvernului (sanctiune cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei).Constatarea acestei contraventii si aplicarea sanctiunii aferente se efectueaza de politisti anume desemnati.De asemenea, potrivit art.102 alin.(1) pct. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002, conducerea pe drumurile publice a unui vehicul al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni (de la 9 la 20 puncte-amenda, respectiv de la 1.305 la 2.900 lei).In prezent, acest mecanism prevazut in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.189/2005 prezinta anumite dificultati de implementare din perspectiva paralelismului de sanctiuni pentru situatii faptice similare, a necesitatii informarii detinatorilor vehiculelor cu privire la suspendare care presupune costuri suplimentare, respectiv a mecanismului administrativ de incetare a suspendarii certificatului de inmatriculare (prezentare la sediul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pentru a face dovada ITP) care implica sarcini nejustificate pentru cetatean si bariere administrative pentru autoritati. Analiza acestor reglementari a relevat, pe de o parte, existenta unor masuri distincte aplicate pentru aceeasi situatie de fapt, iar, pe de alta parte, faptul ca aceasta problematica a necesitatii efectuarii inspectiei tehnice periodice, respectiv a sanctiunii aferente in cazul conducerii unui vehicul cu ITP expirat este incidenta domeniului circulatiei pe drumurile publice, respectiv inmatricularii vehiculelor si se impune ca mecanismul de suspendare a inmatricularii, respectiv a sanctiunilor aplicate sa fie reglementate in mod unitar in cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.195/2002.

4. Ordonanta Guvernului nr.81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica stabileste cadrul general de organizare si functionare a sistemului de inspectie tehnica periodica a vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in Romania. Potrivit art.1 din acest act normativ, vehiculele inmatriculate sau inregistrate in Romania pot circula si pot fi utilizate pe drumurile publice din Romania numai daca starea lor tehnica este conforma cu Reglementarile privind certificarea incadrarii vehiculelor inmatriculate sau inregistrate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica (ITP), aprobate prin ordin al ministrului transporturilor.

Potrivit art.2 alin.(1) din acest act normativ, vehiculele inmatriculate sau inregistrate in Romania pot fi mentinute in circulatie numai daca se face dovada incadrarii acestora in cerintele tehnice specifice stabilite prin reglementarile prevazute la art. 1, prin efectuarea inspectiilor tehnice periodice. Potrivit art.4 alin. (1) din acest act normativ, inspectiile tehnice periodice se efectueaza de catre Regia Autonoma «Registrul Auto Roman» (R.A.R.), organism tehnic specializat al Ministerului Transporturilor, prin reprezentantele sale judetene sau prin operatori economici autorizati si monitorizati de R.A.R. Art.4 alin. (9) din Ordonanta Guvernului nr.81/2000 stabileste ca persoanele autorizate sa efectueze inspectii tehnice periodice trebuie sa asigure posibilitatea conectarii informatice la sistemul national de supraveghere informatica a inspectiilor tehnice periodice, gestionat de R.A.R., si prin personalul implicat in activitatea de inspectii tehnice periodice trebuie sa respecte cerintele de utilizare a programelor informatice furnizate de R.A.R.

Potrivit art.61 alin. (1) din acest act normativ, R.A.R. tine evidenta informatizata a situatiei inspectiilor tehnice periodice realizate pentru vehicule.

Sursa: capital.ro

A.M.